I juni och augusti 2010 registrerade den danska lågprisaktören One.com 3 000 se-domännamn. Domännamnsadministratören Punkt SE stängde därför den 14 september av One.coms rätt att registrera i en månad för att ge företaget möjlighet att åtgärda bristerna.

One.com har medgett fel men hävdat att man förnyat domäner åt befintliga kunder som annars, på grund av den stora Punkt SEs-direktövergången skulle riskera att gå förlorade. Sedan har One.com dels helt kringgått sanktionen genom att i stället registrera domäner via bulvanen Ascio, dels med pr-byrå och jurister angripit Punkt SE i alla tänkbara kanaler och ifrågasatt stiftelsens auktoritet.

Då det tidigare var oklart om det rört sig om förnyelser eller nyregistreringar har vi varit försiktigare. Efter klargörandet från Punkt SE att avtalstiden hade löpt ut för 80 procent av de domäner One.com registrerat, en deaktiveringstid om två månader ägt rum och domänerna avregistrerats före mars 2010 så kommer frågan i ett annat läge. One.com har alltså nyregistrerat 2 400 domäner för svenskar som vid tillfället sannolikt inte ens varit deras kunder, på One.com tillåts endast en domän per webbhotellkonto.

Att felaktigt registrera domäner på detta vis bryter tydligt mot det avtal alla 140 registrarer har med Punkt SE.

Tillåts det så kan det lätt inbringa pengar då en del av kunderna nog betalar hellre än riskera betalningsanmärkning. One.com har senare sagt att man inte kommer att kräva någon betalning av de personer som inte själva erkänner sig vara kunder, vilket i sammanhanget verkar föga storsint.

Webbbhotellet har uppenbarligen vare sig tekniskt eller kommunikativt lyckats hantera sin verksamhet, eller Punkt SE-direktövergången såsom de övriga 139 som inte agerat såhär. Både vid övergången och nu kräver man i praktiken en särbehandling.

One.coms generalangrepp på stiftelsens agerande är en dimridå för att flytta fokus från One.coms faktiska nyregistrering.

Det kan inte tolereras att ett av 140 webbhotell helt åsidosätter regelverket.

Om så sker riskerar flera webbhotell att ta efter så fort någon teknisk eller annan grund kan finnas – vinstmotiv finns. Punkt SE måste stoppa det här– annars kan ingen konsument längre gå säker.


Anders Aleborg är vd på Binero webbhotell AB.