Ett exempel på den första vägen är Apple som skaffat sig järnkoll på vilka program som släpps fram i Iphone och Ipad. Ett exempel på den andra vägen är Google vars söktjänst bara kräver en textruta och en knapp i användargränssnittet. Den fungerar överallt.

Det är all funktionalitet med begränsad kompatibilitet eller all kompatibilitet med begränsad funktionalitet som gäller.

Var hittar vi Microsoft? Jo, Steve Ballmer står där som åsnan mellan hötapparna. Han kan inte bestämma sig för ett vägval. Han vill ha lite av varje i Office och andra populära program. Lite molnteknik, lite webblösningar, några serverkomponenter och rätt så mycket traditionell klientteknik. Det blir varken hackat eller malet.

som Apple borde Microsoft släppa tanken på att utöka Windows till att omfatta mobiler och börja om med ett operativ som är anpassat för mobiler. Lärdomen från Google är att göra en Officetjänst på webben som fungerar i webbmiljö. Ännu påverkar det här inte Microsofts lönsamhet. Men på sikt förlorar företaget ställningen som det ledande it-företaget.

Microsoft skulle kunna välja båda vägarna samtidigt och göra det bra i båda fallen. Så stort och mäktigt är företaget. Men att som nu göra ett halvdant jobb i mittfåran är att kratta manegen för Apple och Google.