Under de senaste månaderna har marknadsandelen för Linux minskat från 1,1 procent till 0,85 procent. Detta trots alla framgångssagor som rapporterats från projekt runt om i världen, exempelvis hos franska polismyndigheterna som förra året uppgav att de sparat en halv miljard kronor genom att byta från Windows till Ubuntu Linux.

Hans Lyttkens är it-chef på Gotlands kommun där de i våras tvingades byta från Windows Vista till XP.

– I kommunen har vi 500 verksamhetssystem, varav ett 70-tal är verksamhetskritiska. Vi behöver en pc-plattform där de systemen fungerar effektivt och smidigt. I praktiken måste du ha Windows eftersom alla anpassar sig till Windows på klienten, säger Hans Lyttkens.

Att byta till en Linuxplattform var aldrig aktuellt för kommunen.
Gert-Åke Wennberg, företrädare för Open Source Sweden, påstår att offentlig sektor i Sverige kan tjäna minst fem miljarder kronor bara i minskade licenskostnader genom en övergång till öppna program.

Skälen till att företag och myndigheter ändå väljer bort Linux på kontorsdatorerna är troligen de samma som stordatoranvändare brukar anföra när de förklarar varför de inte går till mer standardiserade produkter. Det handlar nämligen om enorma omställningsprojekt. De franska myndigheterna påbörjade sina plattformsbyten 2005 och räknar inte med att vara i hamn förrän tidigast 2015.

– Huvudorsaken till att det går trögt tror jag är bristen på bra referenser och att ingen vill vara först. Därför händer inget. Annars skulle det gå fort eftersom det finns ett växande missnöje med ständigt ökande licenskostnader, säger Gert-Åke Wennberg.

Ett lämpligt tillfälle att byta plattform hade varit förra året i samband med Microsofts lansering av Windows 7. Då började många företag fundera på livet efter Windows XP och tog in olika Linuxdistributioner för utvärdering.

Redan under 2008 trodde många bedömare på ett lyft för Linux. Det året lanserades en mängd minibärbara datorer med Linux som operativsystem samtidigt som Windows Vista framstod som ett stort misslyckande.

Microsofts motdrag blev att tillåta leverantörer av minibärbara att förinstallera det då sju år gamla operativsystemet XP i stället för det mer tungrodda Vista. Sedan kom även Windows 7 i en bantad version, Starter Edition, som blev något av standard på de små datorerna. Under den turbulenta tiden kom Apple in som en joker i mobilspelet vilket ledde till att många som satsade på Iphone även fick upp ögonen för Mac OS.

Ljusningen i tunneln för dem som tror på datorer med Linux är just nu Googles stora satsning på området. I stort sett alla pc-leverantörer är på gång med pekdatorer som bygger på Android. Sedan återstår att se om de satsningarna även får spridningseffekter till vanliga kontorsdatorer.

– Jag tror att Linux fortsatta expansion i pekdatorer kommer även till bärbara för att sedan fortsätta till kontorsdatorer, säger Anders Lindbäck, styrelseordförande i Svenska Linuxföreningen.

Fakta

Enligt de senaste siffrorna från Net Applications har Windows en marknadsandel på 91 procent, Mac OS 5 procent och Linux bara 0,85 procent.
Toppnoteringen uppmättes i maj med 1,13 procent, men sedan har det bara gått utför.
Nu i höst kommer dock en rad pekdatorer med Android, Googles operativsystem som bygger på Linux.