Med Office 365 kopplar Microsoft ihop ett tjänstepaket med Office, Sharepoint Online, Exchange Online och Lync Online. Det handlar om uppföljaren till gamla Business Productivity Online Suite, Bpos, där den viktigaste skillnaden är ett bredare stöd för mobila användare.

Det gäller inte minst möjligheten att komma åt de samarbetsfunktioner som finns i Sharepoint – man kan alltså hålla koll på dokumentflöden och liknande direkt från mobilen.

Men nyckeln till framgång på mobilsidan är givetvis att användarna får en stabil plattform så man inte får avbrott i arbetet. Här är det fortfarande upp till bevis för Microsoft, som inte alltid har levt upp till förväntningarna. Se bara på lagringstjänsten Skydrive, där användarna kan säkerhetskopiera sina filer i molnet. Jag använder själv tjänsten regelbundet men retar mig ständigt på att överföringen är så otroligt långsam.

Att framställa Office 365 som en renodlad molntjänst stämmer dessutom bara delvis.

De flesta företagsanvändare kommer knappast ifrån proceduren med att installera program på sina datorer. Men en viktig skillnad mellan Bpos och Office 365 är att de som främst behöver skiva lite e-post och kortare meddelanden i Word kan nöja sig med Office Web Apps. För större företag är det fortfarande det stora Officepaketet som gäller.

I samband med lanseringen av den skarpa versionen under nästa år ska Microsoft även göra affärssystemet Dynamics CRM Online tillgängligt som en tilläggsmodul och därmed även mer lättillgängligt på mobila plattformar, exempelvis pekdatorer.

Med breda satsningar av det här slaget hoppas Microsoft kunna behålla kunder som annars överväger att satsa på produkter som Google Apps. Och då är det väl så viktigt att man inte bara lovar stöd för Windows Phone utan även konkurrerande plattformar som Iphone, Android och Blackberry.

Fakta

  • Microsofts nya Office 365 är en vidareutveckling av molntjänsten Business Productivity Online Suite, Bpos, där man betalar en fast avgift per användare och månad i stället för att köra Exchange, Sharepoint, kommunikationsplattformen Lync och liknande på egna servrar. Företag med färre än 25 anställda betalar 50 kronor per anställd och månad och får då tillgång till Office Web Apps medan större företag kan välja ett alternativ där man får Office Professional Plus lokalt installerad och betalar drygt 200 kronor per användare.
  • Betaversionen av Office 365 ska testas av 2 000 företag i 13 länder, dock inte i Sverige.