När Nordea bytte ut sin gamla säkerhetslösning med engångskoder 2007 satte det stopp för den mest omfattande serien av attacker mot en svensk bank någonsin. Enligt Finansinspektionen tvingades svenska banker betala omkring 20 miljoner kronor för bedrägerier mot nätbankernas kunder, varav Nordea stod för den största delen.

Det nya systemet, som kräver att kunden har både sitt kort och en dosa till hands, har visat sig krångligare att använda men också betydligt säkrare. Men nu står det klart att bedragarna inte gett upp. I stället ringer de helt enkelt upp kunderna, presenterar sig som personal från bankens it-kundservice och säger att de håller på att avstyra ett intrångsförsök.

Sedan ber de kunden att lämna ifrån sig svarskoder, alltså de koder som dosan i kombination med kortet lämnar ifrån sig. På Nordea talar man om "några" kunder som har hört av sig utan att gå in på några detaljer. Det är också oklart om personerna bakom kuppen kommit över några pengar.

Rätt kod vid rätt tillfälle räcker för att både logga in samt genomföra en transaktion, men de blir snabbt värdelösa och kan inte sparas för en senare attack eftersom de skapas med en kod som genereras specifikt för varje transaktion.

Nordea uppmanar de som fått liknande samtal att rapportera detta både till banken och till polisen.

CS har sökt Nordea för en kommentar.