Tvisterna kring Oracles köp av Sun fortsätter. Först tog det ett år innan EU-kommissionen godkände köpet i januari. I dag, nio månader senare, har Suns kunder hamnat i kläm. De får inga klara besked om vilka av Suns lösningar som Oracle tänker satsa på.

Anders Lemon, cto på Försäkringskassan, är märkbart irriterad.

– Oracle har inte skött det här bra alls. Det är leverantörens ansvar att ligga före oss som kund – inte tvärtom, säger han.

Försäkringskassan fick i början av året veta att Suns ESB-lösning, Enterprise Service Bus, skulle läggas på is. Men de fick inga besked om vad ”lägga på is” innebär. I nästa steg var Oracle i stället pigga på att sälja in den egna ESB-lösningen. Men så enkelt går det inte.

– Vi har många Sunprodukter. För varje som läggs ned kommer vi göra en ny upphandling eller avrop mot Kammarkollegiets ramavtal, säger Anders Lemon.

Han menar att det hade varit mycket bättre om Oracle hade besökt Försäkringskassan och informerat om kommande strategier för Suns produkter. Men något sådant intresse har Oracle inte visat. Till exempel får han inga besked om den tunna klientlösningen Sunray som de använder i dag.

– Jag vill ha information från Oracle som kan eliminera framtida överraskningar, säger Anders Lemon.


I väntan på Godot? Arbetsförmedlingens it-chef Mats Lindmark väntar fortfarande på besked från Oracle.

Även Arbetsförmedlingen är sedan länge en stor kund hos Sun. Så sent som i förra veckan träffade Arbetsförmedlingen tillsammans med andra svenska Sunkunder representanter från Oracle. Men de lämnade mötet utan klara besked. Innan de får det kommer it-chefen Mats Lindmark inte att teckna nya avtal med Oracle.

– Vi bevakar det här mycket seriöst och inväntar besked från Oracle. Vi förutsätter att de återkommer med ett marknadsmässigt erbjudande, säger han.

Arbetsförmedlingen använder bland annat operativsystemet Opensolaris, som Oracle ska lägga ned.

– Om det finns två likvärdiga alternativ att välja mellan och det ena baseras på öppen källkod så lutar det åt det öppna alternativet, säger Mats Lindmark.

Ett stort frågetecken är hur Oracle ska prissätta Sunprodukterna.

– Licenskonstruktionen är viktig för oss, säger Mats Lindmark.

Arbetsförmedlingen vill ha en flexibel licensmodell från Oracle, där man kan använda produkter utifrån behov.

Eftersom Arbetsförmedlingen sedan tidigare använder Oracles databas är Mats Lindmark van att förhandla med dem. Han hoppas på goda relationer med Oracle även i framtiden.

– Det får inte bli för mycket känslor inblandat, speciellt inte när vi väntar på besked. Stora uppköp har blivit vanligare och det får man förhålla sig till, säger han.

Fakta

Försäkringskassan använder en uppsjö av Sunprodukter. De använder bland annat den tunna klientlösningen Sunray – men Oracle lämnar inga besked om vad som kommer hända. Försäkringskassan har även funderat på att byta från Microsofts Office till Openoffice – men Oracle säger ingenting. Den enda produkten de fått besked om är ESB – där vill Oracle sälja in sin egen lösning.

Arbetsförmedlingen använder bland annat Sun Identity Manager, Opensolaris och Solaris. Oracle har inte lämnat klara besked om vad som kommer hända med produkterna.

Bland andra stora Sunkunder kan nämnas Ericsson, Swedbank och SEB.

Oracles förvärv av Sun Microsystems presenterades redan i april 2009, men blev klart först i januari i år.

Direkt efter förvärvet lämnade Oracle information om vad som ska hända med Suns produkter. Många upplevde att beskeden de fick var bristfälliga.

Sedan dess har det stormat kring produkter som Java, databasen MySQL, operativsystemet Opensolaris och kontorsprogrammet Openoffice.

Många av frågetecknen har rätats ut, i vissa fall när Oracle lagt ner eller minskat satsningarna på öppna varianter av produkterna.