– Med dagens höga prisnivåer på myndighetsrådata kan att bara ett fåtal stora aktörer vara med mycket pengar vara med och skapa nya tjänster och större samhällsnytta, säger utvecklaren Tomas Wennström, som bland annat ligger bakom den populära vädersajten Vackert Väder.

På tisdagen framträdde han på Internetdagarnas debatt om hur man bäst stimulerar utvecklingen av nya innovativa tjänster baserade på rådata från myndigheter.

Tomas Wennström menar att många myndigheter tar alldeles för mycket betalt för att tillgängliggöra sin rådata. Effekten blir i praktiken att bara myndigheterna själva och ett fåtal stora och kapitalstarka aktörer får chansen att ta fram tjänster baserade på myndighetsdata. Men den ”långa svansen” av innovativa småutvecklare släpps aldrig in i matchen. Allmänheten och skattebetalarna går på så vis miste om massor av nya smarta samhällstjänster.

– Om priset på myndighetsdata gick ner skulle fler utvecklare kunna vara med och innovera på det här området. Ju fler kockar som är med och deltar, desto större chans att någon faktiskt lagar en riktigt god soppa, säger Tomas Wennström.

Hans sajt Vackert Väder blev bland annat känd för att deras svenska väderrådata inte köps från SMHI utan istället hämtas från norska vädertjänsten.

– Vi hämtar norsk väderdata därför att den är gratis, men också därför att den norska vädertjänsten erbjuder väldigt bra api:er till sin rådata. Alla myndigheter borde tillhandahålla öppna api:er till sin rådata, säger Tomas Wennström.

Tord Kvick, tillförordnad generaldirektör på SMHI, förklarade dock under debatten att SMHI:s försäljning av väderdata inte minskat till följd av det norska beslutet att tillhandahålla även svensk väderdata gratis.

Riksdagen beslutade tidigare i år om införliva EU:s så kalllade PSI-direktiv i svensk lagstiftning. Direktivet syftar till att underlätta för företag som vill använda myndigheternas rådata i sin tjänsteutveckling. Men i praktiken är det fortfarande svårt, ibland dyrt och ofta väldigt tidsödande att få tillgång till myndighetsdata, sade Rolf Nordqvist på Bisnode, ett företag som säljer informationstjänster baserade på myndighetsdata, under debatten.

Fakta

Här är den typ som av rådata som efterfrågas mest av utvecklare i Sverige idag, enligt branschorganisationen PSI-Alliance:

  • Geodata från Lantmäteriet, som också är den myndighet som drar in mest pengar på rådataförsäljning.
  • Fordonsinformation från Transportstyrelsen.
  • Företagsinformation från Bolagsverket och SCB.
  • Sjökortsdata och fartygsinformation från Sjöfartsverket.