Efter tre veckor på posten höll it-minister Anna-Karin Hatt på onsdagen sitt första tal, under Internetdagarna på Folkets Hus i Stockholm. Innehållet inriktades mer på visioner än konkreta åtgärder.

– Min vision är it som kvalitativt lyfter och förbättrar människors vardag, som är tillgänglig för alla, i hela landet, i alla våra livsskeden, sa it-ministern.

Bland de mer konkreta frågor som ändå togs upp fick it i vården stor plats. Anna-Karin Hatt kallade vårdens bristande samordning och ineffektiva system "bokstavligt talat livsfarligt" och menade att det borde vara en självklarhet att patientens journal ska kunna plockas fram elektroniskt på vilken vårdcentral som helst. Och hon är beredd att lägga tyngd bakom frågan.

– För att vara alldeles tydlig: den här frågan har segat länge nog. Om det i slutändan är det som behövs så drar jag mig inte för att vara väldigt tydlig om vart vi måste gå, eller att personligen sätta mig ned och diskutera saken med vartenda landstings it-chef.

Anna-Karin Hatt.
Tålamodet är slut. Strulet med journalsystemen har pågått för länge, anser nya it-ministern Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt ser också att det finns mycket kvar att göra på e-förvaltningsområdet. Många myndigheters nätlösningar är enligt it-ministern ofta designade för att lösa verksamhetens behov snarare än medborgarnas, och stuprörstänkandet lever i högsta grad kvar.

– Systemen ska vara till för människan, inte tvärt om.

Andra ämnen som togs upp i talet var öppenhet på nätet, vilket ministern lovade att alltid stå upp för, och staten som förebild.

– Ett sätt att leda är att själv vara det goda exemplet. Därför ska staten gå före vad gäller öppen källkod, öppna standarder, ipv6 och dnssec.

Under mandatperiodens första halvår ska Anna-Karin Hatt formulera vad hon kallar för en digital agenda, som ska göra Sverige till ett föregångsland i Europa. Och den privata sektorn uppmanas att delta.

– Den gamla konflikten handlade om huruvida det var staten eller marknaden som skulle göra något. Den nya inställningen är att hitta rätt partnerskap utifrån våra olika roller.

– Jag tänker göra vad jag kan, och jag förväntar mig att ni kommer att bidra med det ni kan.