Symantec gör en avskrivning på totalt 10 miljoner dollar, motsvarande 67 miljoner kronor. Avskrivningen gäller fel i försäljningssystemen som hindrade vissa kunder från att aktivera sina Norton-antivirusprogram när dessa köptes.

Säkerhetsföretaget uppger att färre än en halv procent av kunderna har påverkats, samtidigt som de drabbade har identifierats och företaget nu justerar sina räkenskaper. Problemen hade sin upprinnelse i att Symantec efter november 2005 automatiskt förnyade konsumenternas prenumerationer, vilket har ställt till problem för vissa kunder. I vissa fall tvingades kunder att betala utan att deras tjänster förnyades.

Symantec har tidigare betalat skadestånd och står inför en grupptalan från kunder som har stämt företaget för problemen med de automatiska uppdateringarna.

Företaget omsatte 1,48 miljarder dollar, en ökning med två procent under senaste kvartalet. Konsument- och säkerhetsdivisionerna ökar tre respektive fem procent, medan lagring och tjänster sjunker en, respektive elva procent. Vinsten uppgår till 136 miljoner dollar, att jämföra med 155 miljoner dollar motsvarande period i fjol.