När Ipredlagen infördes den första april 2009 ökade hotbilden mot de illegala fildelarna kraftigt. Den svenska piratkopieringen minskade med 37 procent medan försäljningen av cd-skivor stack rakt upp.

Studien jämför den svenska fildelningen med grannländerna Norge och Finland som under perioden inte genomförde några liknande lagändringar. Resultaten innebär att musikindustrins intresseorganisation, Ifpi, får stöd för sina slutsatser att piratkopieringen skadar försäljningen.

– Det vi är säkra på är att Ipred orsakade en minskning i fildelning och en ökning i musikförsäljning, och att effekterna varade ett halvår. Sedan återhämtade sig fildelningen och den fysiska musikförsäljningen minskade igen, säger Che-Yuan Liang, forskare och medförfattare till studien, vid Uppsala universitet.

När Ipredlagen inte resulterade i några omedelbara fällande domar försvann en stor del av dess påverkan. Men lagreformen hade då redan bidragit till startskottet för en förändring inom musikbranschen.

– Effekten på försäljning av digital musik är väldigt stor och det som har hänt är att reformen delvis har triggat igång en snabb teknisk utveckling på de här tjänsterna, säger Che-Yuan Liang.

– Det är en engångseffekt, i den aspekten är reformen fortfarande verksam. Den har fått en långsiktig påverkan på digital försäljning, men ytterligare reformer kommer troligtvis inte återupprepa det.

När det gäller piratkopiering av film har forskarna inte funnit lika starka kopplingar till försäljningen av biobiljetter och dvd-film, vilket kan bero på att nedladdad film inte kan ersätta bioupplevelsen eller samlarvärdet av dvdfilm.

– Sambandet mellan fildelning och film är svagare än mellan fildelning och musik, säger Che-Yuan Liang, och tillägger att det enda de kan säga med säkerhet är att om det finns ett samband så är det inte stort.

Fakta

Fildelningen minskade 37 procent det första halvåret medan internettrafiken totalt minskade med 18 procent.

Fysisk musikförsäljning ökade med 27 procent.

Digital musik försäljning ökade 48 procent de första halvåret och 70 procent under 2009.

Totalt uppgick den digital musikförsäljningen till 140 miljoner kronor i Sverige under hela 2009, att jämföra med 719 miljoner kronor för den fysiska försäljningen.

Om illegal fildelning helt försvinner kan den fysiska musikförsäljningen i teorin öka med 72 procent, enligt studien.