Antalet företagsabonnenter som surfar mobilt blir i år fler än de fasta kunderna.

De mobila abonnemangen ökar med 100 000 per år, samtidigt som fastnätssurfandet minskar. Det visar siffror från analysföretaget Stelacon.

– Att koppla upp sig mobilt blir för första gången vanligare än att ha abonnemang via det fasta nätet, säger Anders Wedar, analytiker på Stelacon.

Antalet mobila bredbandsabonnemang i svenska företag är uppe i 550 000. Samtidigt minskar antalet kunder inom fast.

– För några år sedan gick mobiltelefoni om fasttelefoni. Nu sker samma sak på bredbandssidan, säger Anders Wedar.

Tidigare var långsam surfning i mobilen ett problem, men det är på väg att växa bort. 4g gör att kapaciteten i de mobila näten ökar ytterligare.

– För många användare blir skillnaderna i överföringshastighet mellan fast och mobilt bredband på sikt inte tillräckligt stora för att motivera den nackdel som fast bredband innebär exempelvis när det gäller att flytta sig, säger Anders Wedar.

Både operatörer och användare planerar enligt Stelacon för en övergång till 4g.

– 4g blir på sikt mer av en konkurrent till det fasta nätet än vad 3g har varit. Många företag vill satsa på 4g-nät när täckningen blir tillräckligt bra. Hur snabbt det går beror på hur fort operatörerna bygger ut sina nät, säger Anders Wedar.

Undersökningen visar samtidigt att marknadsvärdet på fast telefoni har sjunkit från 13 miljarder kronor, sedan slutet av 1990-talet, till cirka sex miljarder i dag, alltså mer än en halvering.

Av de 900 000 företag som ingår i den grupp som undersökningen riktar sig till, avstår 350 000 helt från fast telefoni.

– De flesta av dem, cirka 300 000 företag, har aldrig ens haft någon fast telefon. Ungefär 50 000 har alltså slutat använda fast telefon de senaste åren. Därute finns mängder av nya företag som aldrig använder fast telefon eller fast bredband.

Tidigare spådde Stelacon en kraftig ökning av e-post i mobilerna, men den infriades aldrig. Av de totalt 2,4 miljoner mobiltelefoniabonnemangen i Sverige, har ungefär 400 000 e-post i mobilen.

Även här ligger ökningstakten av antalet mobila e-postanvändare på 100 000 per år. För några år sedan spådde Stelacon att e-post i mobilen skulle öka till en miljon e-postanvändare på några år. Det finns många orsaker till att det inte skett.

– Många vill undvika spam. Mejl i mobilen är svårt att skicka, läsa och hantera. Och det är inte så enkelt att koppla upp sig mot exempelvis en Exchangeserver.

Fakta

Stelacons siffror avser antalet abonnenter i företagen av fast och mobilt bredband. Undersökningen omfattar it och telekom bland samtliga företag och organisationer, dock ej polis eller militära organisationer, totalt 1 400 intervjuer. Undersökningen genomfördes i våras.