It-minister Anna-Karin Hatt har knappt hunnit sätta sig på sina nya stol innan hon får en het potatis i knät. I augusti dömde Telenor ut den svenska telemarknaden – och hotade implicit att lämna landet om inte spelreglerna blir tydliga. Nu sluter hela branschen mangrant upp bakom operatören.

Det sker i en skrivelse skickad till såväl it-ministern som justitieminister Beatrice Ask, M, från IT & Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson. I rådet ingår inte bara stora teleoperatörer, utan även andra tunga företag som Cisco, Google och Ericsson.

”Telekomoperatörerna... behöver väsentligt förbättrad regulatorisk förutsägbarhet för att kunna fatta investeringsbeslut”, skriver branschorganisationen.

Anna-Karin Hatt
Värnar vården. "Jag drar mig inte för att vara väldigt tydlig om vart vi måste gå", säger den nya it-ministern Anna-Karin Hatt, C, om bristen på samordning av it i vården.

Bakgrunden är de rättsliga avgöranden som kommit under året. I ett fall avgjorde en domstol först i år 2007 års prisnivå för hyra av Teliasoneras kopparnät. Det andra fallet är Kammarrättens beslut att den så kallade frekvenspakten, operatörernas uppgörelse om frekvenser i 900 MHz-bandet, ska tas upp för prövning.

Händelserna har retat upp branschen, som nu kräver ett slut på långa överklagandeprocesser och beslut som rivs upp. Annars finns ”en reell risk att investeringarna i den svenska digitala infrastrukturen minskar eller förskjuts”.

I skrivelsen poängteras att det är stora summor det handlar om – teleoperatörerna investerar årligen över tio miljarder kronor i infrastruktur.

Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen, har deltagit i arbetet med skrivelsen.

– Det finns en genuin osäkerhet hos operatörerna. I stället för att fokusera på att genomföra sina investeringar måste de fokusera på vilka konsekvenser de får.

Han konstaterar också att läget riskerar att bli ännu värre. Den så kallade målutredningen, som utrett behoven av specialdomstolar för vissa typer av mål, har föreslagit att telekomärenden återigen ska gå genom tre domstolsnivåer, och inte två som nu. Ärendena ska enligt förslaget avgöras i vanlig domstol utan särskild sakkunskap.

– Det är orimligt, säger Mikael von Otter.

Men it-minister Anna-Karin Hatt är inte beredd att utlova några förändringar på regleringsområdet.

– Det som ligger närmast är att omsätta hela telekomdirektivet i svensk lagstiftning, det är ett enormt direktiv och beredningsarbetet pågår. Det är för tidigt för mig att säga vilka förändringar som kan komma, säger Anna-Karin Hatt till CS under en pressträff på Internetdagarna i Stockholm.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Skrivelsen har skickats på uppmaning av IT&Telekomföretagens kommunikationsråd där dessa företag ingår:

Alltele, Arctic Group, AT&T, Borderlight, Bredbandsgruppen, BT Nordics, Cell Telecom, Cisco Systems, Com Hem, Connvecta, CSC, Ericsson, Google, Hi3G, Ipanema Technologies, Kalix Tele24, Nec, NEC Philips Unified Solutions, Nokia Siemens Networks, Nortel, Packetfront, Relacom, Stokab, Sweden Telecom, TDC Dotcom, Telenor, Teliasonera, Teracom, Verizon.