Om det varit 1980- och 1990-tal hade Google konkurrensrättsligt ifrågasatts för länge sedan av de amerikanska myndigheterna. Men nu är det 2010 och den nationella ekonomin är i gungning. Här kommer den verkliga bristen hos den statliga konkurrensöversynen in – oavsett vilket land det gäller – och det är känsligheten för att inte skada ekonomin. Det går bra att jaga en lastbilscentral för att de samordnar gruskörningar på en liten ort – för det har inga konsekvenser – men att ta en konflikt med lönsamma och ledande företag verkar i dag vara politiskt självmord.

Google har successivt köpt upp de flesta framgångssagorna på internet och skaffat sig ett övertag på internetannonsering genom Adwords, vilket kommer att förstärkas nu när nätet blir mer lokalt och geografiskt orienterat. I princip har Google Places och Google Maps börjat skapa ett monopol på lokal företagsinformation. Det som en gång var gula sidornas marknadsövertag – som tvingade telefonbolag som Bell att styckas upp i flera bolag och säljas ut – ser man i dag över axeln med. Tiderna är annorlunda, det är lågkonjunktur och den amerikanska himlen har färre lönsamma företag. Därför blir inte Google ifrågasatt.

Därför är jag helt övertygad om att Google kan fortsätta växa obehindrat – och kan börja köpa upp molnföretag som Salesforce.com utan att riskera att något verkligt konkurrensrättsligt problem uppstår.

Konkurrensrätt bygger på orden ”relevant marknad” och marknadsinflytande på den relevanta marknaden, men med internet kan den marknaden sägas omfatta hela världen. Det juridiska manöverutrymmet att försvara sig har blivit större, myndigheternas politiska stöd att intervenera lönsamma företag har radikalt försvunnit och då kommer frågan: behövs konkurrensmyndigheter?

Har inte det politiska faktumet att lönsamma och expansiva företag inte längre kan brytas upp och hämmas i sin tillväxt för att hävda mångfalden på marknaden omöjliggjort grunden för konkurrensmyndigheter? Kan man säga att internet i sig är så dynamiskt att det alltid skjuter upp uppstickare som utmanare?

Helt uppenbart är det ett paradigmskifte i synen på konkurrenshämmande storlek och vad som är dominerande ställning som drivs av ekonomiska realiteter – man kastar inte grus i det maskineri som fungerar. Google kan fortsätta växa ostört.


Jan Kallberg jurist och it-debattör