Google gjorde sig skyldiga till lagbrott när företaget samlade in personuppgifter via Google Street View-bilen. Det meddelar den brittiska statens informationskommisionär, Christopher Graham. Däremot kommer Google inte att bötfällas, eller bestraffas på något annat sätt, för intrånget. Istället kommer informationskommissionen att granska Googles rutiner för dataskydd. Dessutom måste Google intyga att det inte kommer att hända igen, samt lova att radera alla uppgifter som de samlat in i Storbritannien.

Informationskommissionären gör därmed en helomvändning, då tidigare budskap varit att inget dataintrång skett.

Det var i april som det uppdagades att Google kartlagt privata trådlösa nätverk, i samband med bildinsamling till Google Street View. Flera länder inledde reagerade kraftigt mot uppgifterna och flera polisutredningar har inletts. I slutet av oktober i år erkände Google att de även samlat in e-postmeddelanden, webbadresser och lösenord från trådlösa nätverk.