I dag genomförs den tredje stora cyberövningen på kort tid med svenskt deltagande. Den här gången ska Europa testa sitt skydd mot it-attacker under Cybereurope 2010, den första cyberövningen där bara europeiska länder ingår.

– Vi blir mer och mer beroende av att internet och telefoni fungerar. För säkerheten är det viktigt att ha krisövningar, säger Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS.

Från Sverige deltar totalt tio personer från FRA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och PTS.

– Jag kan säga så mycket att vi ska simulera ett flertal incidenter mellan länderna.

Cyberövningen har planerats sedan årsskiftet och går ut på att internetförbindelserna i Europa slås ut. Det är sedan upp till deltagarna från de 22 eurpeiska länder som deltar att få nätet att fungera igen. Mer precis än så vill Annica Bergman inte vara för att säkerställa att de som deltar i övningen inte vet för mycket innan övningen.

Enisa, EUs nätverks- och informationssäkerhetsbyrå, ansvarar för övningen. I Sverige ansvarar PTS för samordningen kring Enisas arbete. Planen är att den europeiska cyberövningen ska hållas varannat år.

Det är inte första gången under hösten som Sverige deltar i cyberövningar. I september deltog Sverige i den tredje upplagan av den internationella cyberkrigövningen Cyberstorm. Samtidigt genomfördes en nationell övning där Svenska Kraftnät, Eon, Fortum och Vattenfall tillsammans med flera myndigheter övade sig på att försvara sig vid attacker mot svensk elförsörjning.