MySQL bygger på öppen källkod och kan alltså laddas ner och användas gratis medan leverantören kammar in pengar på att sälja supportavtal.

Den nya prislistan visar att man nu får betala en årligt avgift på drygt 13 000 kronor per server i stället för 4 000 kronor som var den tidigare lägstanivån för supporten.

Enligt den prislista som gäller från 1 november är det MySQL Standard Edition på servrar med upp till fyra processorer som fått den kraftiga prishöjningen. För servrar med fler processorer är priset det dubbla medan man får betala 10 000 dollar (65 000 kronor) för Enterprise Edition på servrar som har fem eller fler processorer.

Med de nya högre priserna lär många användare börja överväga alternativa supportavtal, exempelvis sådana som SkySQL och Monty Program erbjuder. Företrädare för Oracle påpekar att det inte är ett krav att de som vill använda kommersiella versioner av MySQL måste teckna ett supportavtal med just Oracle.

På Skysql.com går man nu ut med flera olika erbjudanden som riktar sig direkt till Oracles kunder.

– Oracles kraftiga prisökningar späder på den oro som många användare av MySQL känt sedan Oracle tog över produkten. Därför tror vi det är viktigt att det finns alternativa supportvägar, säger SkySQLs vd Ulf Sandberg i ett uttalande.