Smarttelefonernas intåg märks tydligt på företagen. Nu har de inte bara inbyggda e-postklienter, de kan användas för att komma åt det mesta som ligger på servrarna.

– Telefonhanteringen är ett stort bekymmer för it-avdelningarna. Lägg sedan till hantering av 3g-modem, verksamhetsstödande handdatorer och bärbara datorer med sim-kort så blir det riktigt tufft, säger Henrik Wirén vd på The Institution som utvecklar administrationsprogram för mobiler.

På företag där de anställda själva får välja telefonmodell innebär det extra påfrestningar för it-avdelningen.

– Vi har löst problemet genom att bara Windows Phone-mobiler får synka mot vår Exchangeserver. På så sätt får vi bra kontroll. Vi rullar snart ut ungefär 100 Windows Phone 7-telefoner i vår nya mobila plattform, berättar Peter Lindén, it-chef på Kemikalieinspektionen.

Falköpings kommun har valt att standardisera på telefoner med operativsystemet Android.

– Nu behöver användarna utbildas för att dra full nytta av de möjligheter som det ger och för att förstå de nya säkerhetshot som finns. Dessutom krävs ett bättre skydd. Så nu utvärderar vi olika produkter för att administrera och skydda mobilerna mot skadlig kod, säger Per Augustsson, it-chef på Falköpings kommun.

Kristinehamns kommun har standardiserat på telefoner från Nokia och Sony Ericsson. 600 anställda har växelanknutna mobiltelefoner och 200 använder funktioner för att synka kalendern via Groupwise.

Just nu tittar kommunen på system som kan synka e-post med säkerhetsfunktioner för kontroll och utrullning av program, enligt kommunens it-chef Harry Enbom.

Hörby kommun har en bred flora av produkter som bygger på operativsystemen Blackberry OS, Iphone OS, Android och Windows Phone. Sedan ett år tillbaka används Active Sync för koppling till kommunens e-postsystem.

– Alla anställda som vill synka sina privata telefoner måste använda Active Sync och enheterna som kopplas in måste uppfylla den policy som vi har satt upp, säger kommunens it-chef, Anders Wahlberg.

I The Institutions utbud av administrationsprodukter ingår plattformen Revival som stöder Windows Phone, Iphone, Android och Symbian. Däremot stöder produkterna inte administration av datorparken.

– En av våra kunder har däremot kopplat ihop Revival med den plattform som de använder för administration av datorer och servrar, säger Henrik Wirén.

Fakta

Många företag vill göra det möjligt att hantera e-posten från mobilen. Då krävs verktyg som administrerar både serverprogram som Exchange och klienter på telefonerna.

De flesta av dagens smarta telefoner stöder Exchange Active Sync. Det gäller även Apples Iphone som dessutom i version 4 fått stöd för utökade administrationsverktyg. Det gör det möjligt för en tredje part att centralt hantera både telefonens program och användarinställningar.