Steve Ballmer kräver en tydligare onlinelagstiftning i Europa. Under torsdagen höll han ett rundabordssamtal, där han kräver klarare regler för integritet och datalagring. För Microsoft blir detta allt mer akut i takt med att företaget blir allt mer onlineorienterat, med allt fler datacenter och molntjänster.

– Det behövs en uppsättning regler som tydliggör vilket ansvar företag som tillhandahåller olika typer av tjänster har, säger Steve Ballmer till IDG News.

– Vi behöver hjälp från myndigheterna med att få ett tydligt ramverk av regler som tillåter innovationen att fortgå, framhåller han.

Som ett fiktivt exempel tar Ballmer ett svenskt företag som utvecklar hälso- och sjukvårdsapplikationer och utnyttjar datacenter i Finland för att erbjuda tjänster till brittiska kunder.

– Ett sådant företag måste ha klara regler kring dataintegritet. Vi måste veta vad ansvaret och skyldigheterna är, säger han.

Ballmer får medhåll från Storbritanniens biträdande premiärminister Nick Clegg och från EU-kommisionären Neelie Kroes. Även enligt Neelie Kroes måste Europa få en enhetlig digital marknad. Skillnader i lagstiftning inom exempelvis upphovsrätt hindrar handel mellan landsgränserna, anser hon.

– Samtidigt finns idag en stor illegal marknad i Europa, som en följd av piratkopieringen, säger hon.

EU-kommissionen arbetar på att ändra de digitala spelreglerna. Flera förslag till förändringar äger rum inom Digital Agenda, en femårsplan för telekom som ska hantera allt från bredbandspenetration till it-säkerhet.

Fakta

Steve Ballmer höll i London en rundabordsdiskussion inom Government Leaders Forum, en konferens som är sponrad av Microsoft och är inriktad på frågor kring europeiska myndigheter. Deltagare vid samtalet var förutom Ballmer även Storbritanniens biträdande premiärminister Nick Clegg och EU-kommisionären Neelie Kroes. .