Antalet svenskar som har ett fast telefonabonnemang minskar i en allt högre takt. De senaste tio åren har siffran stadigt sjunkit, enligt statistik från Post och Telestyrelsen, PTS. Vid årskiftet 2009 hade 97 procent av svenskarna mobiltelefon och 13 procent av dessa hade inget fast telefon.

Nu visar en undersökning från KPMG att så många som 57 procent av de som fortfarande har ett fast telefonabonnemang planerar att göra sig av med det inom ett år. Resterande 43 procent planerar att säga upp det i framtiden. Av de som ingick i undersökningen svarade 58 procent att de har ett fast abonnemang.

Lena Nelson, branschansvarig för Information, kommunikation och underhållning på KPMG, drar slutsatsen att minskningen av antal fasta telefonabonnemang kommer att accelerera.

– Det är ett trendbrott, man kan tyda det till att det kommer att blir en snabbare nedgång i antalet fasta abonnemang. Det kan ses som en risk för de som levererar fast telefoni, säger hon.

Den främsta anledningen till att fortfarande använda fast telefoni är "gammal vana". 47 procent anger detta som orsak. 24 procent tycker att den fasta telefonen är mer pålitlig och 18 procent anger skälet att det blir billigare för att ringa utlandssamtal.

Operatören Alltele levererar fast telefoni på svenska marknaden. Vd:n Ola Norberg ser att många kunder som överger det traditionella, fasta abonnemanget istället går över till ip-telefoni eller mobil telefoni.

– För vår del sker det en minskning på de gamla abonnemangen, men det sker en motsvarande ökning på ip-telefoni. Trafikintäktsmässigt är det neutralt, säger han.

På den privata marknaden handlar det ofta om att folk säger upp abonnemangen i sommarstugan. Men Alltele gör i dag inget för att få kunderna att stanna kvar i de tradtionella, fasta, abonnemangen.

– Man kan inte kämpa mot naturen, säger Ola Norberg.