Störningen inträffade under morgontimmarna. Webbhotellets samtliga webb-, ftp-, e-post- och databasservrar är utslagna. Även dns-tjänsten påverkades och är enligt Binero inte funktionell. Den enda tjänst som tycks ha klarat sig är brandväggen, som vid 11-tiden på förmiddagen var grönmarkerad.

På Binero är man i dag mycket förtegen om orsaken till haveriet. Inte heller ges några besked om när problemen ska vara lösta. Klart är dock att även Bineros egen webbplats är utslagen.

– Status just nu är att vi inte har några kommentarer. Vi måste be att få återkomma, säger Erik Arnberg, marknadschef på Binero.

Betyder det att ni inte vet vad felet beror på?
– Vi felsöker för fullt.

Binero är ett av Sveriges största webbhotell och har flera år fått beröm i tidningen Internetworlds stora webbhotellstest.

Så sent som i september drabbades företaget av en driftstörning sedan en massiv överbelastningsattack riktats mot Bineros infrastruktur. Den gången var det dock bara delar av tjänsterna som påverkades, framförallt de äldre. Företaget meddelade då att kunder höll på att flyttas över till den modernare och mer motståndskraftiga delen som kallas Binero 2.0. Dagens haveri ska dock ha slagit ut både de äldre och de nyare delarna.

Uppdatering: Felet spårades senare under förmiddagen till en del av Bineros lagringsmiljö, ett problem som spred sig och påverkade övriga delar av webbhotellets utrustning.

Strax före klockan tolv meddelade Binero att felet hade hittats och att tjänsterna höll på att startas, en efter en.

Uppdatering 2: Vid lunchtid meddelade webbhotellet att felet åtgärdats, att flera av tjänsterna var igång och att resten väntades börja fungera inom kort.

Uppdatering 3: Först vid 15:20 på eftermiddagen kunde Binero meddela att samtliga system är igång igen. Det sista att börja fungera var ett av företagets webbmejlsystem.

"Vår driftavdelning kommer självklart att grundligt utreda denna händelse", skriver Binero på den officiella driftbloggen.