Smarta elnät som exempelvis kan användas av hushåll för att sälja vidare elöverskott från egna solcellsanläggningar, är alldeles för lätta att lura och manipulera. Det anser två KTH-forskare som börjat titta på hur man kan höja säkerheten i smarta elnät.

– Det är helt galet hur osäkert det är idag. En person med insyn i system för övervakning och styrning av elnät skulle kunna ta sig in i elnäten och manipulera exempelvis kraftverk för att tjäna pengar eller skapa problem, säger Henrik Sandberg, biträdande lektor vid avdelningen för reglerteknik på KTH.

KTH-forskarna undersöker bland annat hur man kan föra in krypering och fler sensorer för att förbättra säkerheten i dagens smarta elnätssystem.