När it knyts allt närmare företagens kärnverksamhet och blir en del av de dagliga affärerna blir rollen som it-chef allt mer kritisk.

Men vad det innebär i praktiken att vara it-chef beror helt på i vilken typ av organisation du jobbar, anser experter som CS pratat med.

– En it-chef jobbar både med petiga frågor och stora avgöranden, det är ett väldigt spann, därför är det viktigt att kunna delegera. Du är ett språkrör mellan it och affären, vilket gör att du måste förstå vad affärsverksamheten vill uppnå, säger Ulla-Britt Goldberg som är ansvarig för Dataföreningens it-chefsnätverk.

It-chef kan vara ett väldigt stressigt yrke – man får räkna med att bli nedringd eftersom man trots allt leder en serviceorganisation där kunderna finns internt, anser Ulla-Britt Goldberg.

Rollen är otacksam på så sätt att man inte får beröm så länge allt fungerar. Uppstår däremot tekniska problem som har varit svåra att förutse så görs it-chefen ansvarig. En avgörande faktor för hur it-chefsjobbet ser ut är storleken på företaget.

– I en stor organisation har it-chefen ofta en politisk roll med uppdraget att balansera behoven inom företaget. I en sådan roll ska man kunna prata både uppåt och nedåt, men man har för det mesta inget personalansvar. Det delegeras i stället till en operativ chef, säger Johan Magnusson, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg.

– I en mindre organisation har it-chefen både en allt-i-allo-funktion och personalansvar.

Vilka krav som ställs när ett företag rekryterar en it-chef beror givetvis på tjänsten. På den lilla it-avdelningen är det viktigt att it-chefen har koll på tekniken medan den större organisationen sätter större fokus på ledarrollen.

Vilka egenskaper letar företagen efter?

– Som it-chef är det viktigt att man är förtroendeingivande, entusiasmerande och kommunikativ, säger Eva Ekedahl, rekryteringschef på IDG Rekrytering.

– Du måste kunna kommunicera med verksamheten på både strategisk, taktisk och operativ nivå och plocka hem det till it-avdelningen och vice versa.

– Att ha en analytisk förmåga är också viktigt.

Akademiska studier är inte alltid ett krav. Man kan också ha tillskansat sig erfarenheter under sitt yrkesliv.

Är det däremot frågan om en hög position i ett större bolag så är akademiska meriter näst intill ett måste.

Vanligast är att företagen rekryterar dem som redan är it-chefer, men det förekommer också att gruppchefer, teamansvarig eller projektledare värvas och därigenom får möjligheten att göra ett karriärkliv.

Hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för it-chefen beror på ambitionerna.

– Den vanligaste karriärutvecklingen är att klättra till en större organisation. Om ens ambition är att bli vd ställs andra krav – då måste man ta ett stort kliv mot verksamheten och affärerna, tipsar Eva Ekedahl.

It-chefen bör också vara rustad för en ombytlig tillvaro. När en ny vd tillsätts brukar han eller hon också tillsätta en ny ledning, vilket också kan omfatta it-chefsposten.

– It-chefen har en hårt utsatt roll, men jämfört med 1990-talet har personalomsättningen ändå sjunkit. Då fick it-chefen ofta lämna bolaget i samband med misslyckade it-projekt. I dag bär it-chefen inte längre ensam ansvaret utan det är hela företaget som ansvarar för det, säger Johan Magnusson.

Uppskattningsvis sitter endast var fjärde it-chef i företagens ledningsgrupp och enligt Ulla-Britt Goldberg har representationen minskat de senaste åren.

– Jag trodde faktiskt att det skulle vara fler it-chefer som satt i ledningen. Det verkar ha svängt tillbaka, eftersom en större andel it-chefer satt i ledningsgruppen tidigare. Nu tycks de ha slängts ut.

Fakta

Utbildning: Kraven på akademisk utbildning ökar, men det finns fortfarande många självlärda it-chefer. De med akademisk bakgrund är antingen civilingenjörer eller ekonomer.

Kompetenskrav:
Några års relevant arbetslivserfarenhet samt chefserfarenhet. Den som inte jobbat som it-chef tidigare kan ha en bakgrund som projektledare, eller gruppchef.

Önskvärda egenskaper: Lyhörd, kreativ, orädd och ha lätt för att ta till sig nya saker. Bör vara kommunikativ, förtroendeingivande, entusiasmerande och ha ledaregenskaper.

Utvecklingsmöjligheter: Det beror på vilken ambition du har. Den vanligaste karriärutvecklingen är att klättra till en större organisation. Om ambitionen är att gå från it-chef till vd måste man ta ett stort kliv mot verksamheten och affärerna.

  1. Kommunikation med andra chefer och högsta ledningen.
  2. Kommunikation med interna kunder och användare.
  3. Strategisk planering.
  4. Förhandling/kommunikation med leverantörer och outsourcingföretag.
  5. Att anställa, utveckla och leda personal.

Källa: Allt om CIO-rollen 2010, CIO Sweden, en undersökning där 100 cio:er svarade på frågor om sin yrkesroll, ansvar, prioriteringar och trender.