Under ett besök i Indien nyligen kritiserade USAs president Barack Obama alla som ser outsourcing av drift och utveckling till lågkostnadsländer som ett hot.

– Ett ökat utbyte hjälper till att skapa jobb och medför en ökad levnadsstandard för båda länderna, sade presidenten under ett möte med höga affärschefer i Bombay.

Kommentarerna ska bland annat stilla oron från indiska företag att USA ska börja vidta skyddsåtgärder mot indiska outsourcingföretag, skriver IDG News. Tidigare har bland annat delstaten Ohio bannlyst användning av offentliga medel för offshoring.

Uppfattningen att indiska callcenter och outsourcingföretag innebär förluster av jobb i USA är en gammal ”stereotyp”. Barack Obama betonar att samtidigt med offshoringtrenden har USAs export till Indien flerdubblats, vilket har lett till tiotusentals nya tillverkningsjobb i USA.

– Dessutom skapar exporten mängder av arbeten inom jordbruket, reseindustrin och utbildningsväsendet. De indiska investeringarna i USA uppgår till miljardbelopp, säger han.

Under Obamas besök i Indien aviserades ett 20-tal större affärer från landet. Värdet av affärerna uppgår till över tio miljarder dollar och gäller bland annat köp av flygplan, turbiner och gruvutrustning.

– Totalt kommer dessa affärer att leda till fler än 50 000 jobb i USA.

Fakta

Mindre än tio procent av Indiens import av varor kommer från USA och endast två procent av exporten från USA sker till Indien, uppger president Barack Obama. Det finns med andra ord en stor potential att öka handeln.

Ett exempel på ny export av it-produkter från USA till Indien är mobiltelefonimaster som drivs av solkraft. Enligt Barack Obama ska exportkontrollen till Indien reformeras, exempelvis vad gäller teknik som både kan användas för civila och militära ändamål. Kontrollerna infördes i samband med tidigare indiska kärnvapentest.