Företag som planerar att använda Windows Phone 7 råds att vara försiktiga. Inbyggt stöd för kryptering i mobilen saknas nämligen. Många företag kräver sådan kryptering för att kunna nå företagsdata. Följden blir att mobiler som inte stöder lokal kryptering blockeras.

Enligt IDG News får användarna en felkod, 85010013 när de utan kryptering försöker synkronisera sin e-post med Windows Phone 7.
Microsofts eget supportforum bekräftar att stöd för kryptering saknas.

Även Googles mobiloperativsystem Android saknar stöd för kryptering i mobilen. Men användare av Android-mobiler, exempelvis Motorola Droid och modeller från HTC, kan kringå bristen med programmet Nitrodesk Touchdown. Det kan användas för att kryptera e-post, kalenderuppdateringar och kontaktinformation från e-postprogrammet Exchange.

Microsofts tidigare mobila operativsystem, Windows Mobile, stödde kryptering i mobilen. Det gäller även gäller Apples Iphone 3G S, Iphone 4, Ipad från 2009 och framåt samt Ipad Touch. Även Blackberry stöder kryptering direkt i mobilen, medan Hewlett-Packards Web OS inte gör det.

Microsoft utlovar i ett uttalande bättre framtida stöd för kryptering i mobilen, samt stöd för html5-baserade webbsidor, liksom för Adobe Flash Player, multihantering och klipp och klistra.