Bland dem som har adsl eller vdsl vet 34 procent inte om de kan välja en annan internetoperatör än den de redan har.

Det framgår av Post- och Telstyrelsens, PTS, årliga individundersökning.

Ytterligare 19 procent bland dem som är anslutna med lan eller fiber är osäkra på om de kan byta internetoperatör.

Men i många fall kan alla dessa konsumenter faktiskt byta operatör enligt PTS.

Risken med att de inte vet om sina bytesmöjligheter är att rörligheten på bredbandsmarkanden minskar och att priserna inte pressas ner.

4 procent av de tillfrågade, samma andel som förra året, har dock bytt internetoperatör det senaste halvåret.

Skälet är i första hand att få ett bättre pris, det uppger 46 procent av dem som bytt.

Fakta

79 procent av alla som är anslutna till internet har bredband. Av dem använder 38 procent adsl eller vdsl, en siffra som legat konstant sedan förra året.