Är det många företagsledare som känner sig utsatta för hot i dag?
– Ja, det är markant många fler som kommer till oss och ber om hjälp. Ofta känner de oro för att familjen eller för någon anhörig ska bli utsatt för våld eller olika typer av angrepp.

– De har ofta fått någon typ av hot eller påtryckning om vad de kan bli utsatta för.

Men är det reella hotet stort?
– Ja, det som växt snabbast de sista åren är framför allt ekonomiska påtryckningar som utpressning och beskyddarverksamhet.

Vad vidtar ni för åtgärder?
– Vi börjar ofta med att utforma en säkerhetspolicy och utifrån den skapas rutiner och regler.

En del har byggt upp rutiner för hur de ska hantera om anställda utsätts för hot. De klarar ofta av att stoppa det på ett tidigt stadium. Men fortfarande saknar många företag rutiner.

Har du några tips på hur man ska resonera som hög chef?
– Styr informationen rätt. Dela inte med dig för mycket om din privata situation. Alla behöver inte veta vart du åker på semester med familjen och när.

– Var observant på förändringar i normalbilden. Om du kan vara i en risksituation, öka vaksamheten och beredskapen mentalt om du ser någon förändring när du åker till och från jobbet, när du går in på kontoret eller när du går på stan.

– Bryt rutiner ibland.