Affärs- och beslutsstödsanalytiker just nu bland de mest eftersökta kompetenserna på arbetsmarknaden. Men det krävs inte bara förståelse för tekniken, med informationslager, analysverktyg och annat.

Mest av allt, och detta saknas oftast, behövs kunskaper om hur verktygen ska kopplas till affärerna och de människor som ska använda beslutsstödsverktygen. Största hindret för att lyckas ligger varken i teknik eller affärskunskaper, utan i en brist på förståelse om hur människor fungerar. Det handlar inte bara om beteendekunskaper i största allmänhet, utan om att förstå hur användare hanterar beslutssituationer.

En undersökning från IBMs forskningsinstitut Institute for Business Value tidsskriften och MIT Sloan Management Review pekar på just det problemet. Den pekar framför allt på svag förändringshantering, change management, kombinerat med kulturellt motstånd som två faktorer bakom misslyckade installationer.

"Att anamma beslutsstöd handlar nästan helt om ledning och kultur, snarare än om data och teknik", fastslås det i rapporten, som bygger på intervjuer med 3 000 chefer och affärsanalytiker i 108 länder och i 30 olika branscher. Rapporten visar att 38 procent av företagen inte har en aning om hur de ska använda beslutsstödet för att förbättra sina affärer. Brist på kompetens och avsaknad av en kultur där det anses som positivt att dela med sig av information är andra problemkällor.

Datahantering och andra tekniska aspekter hamnar långt ned på listan över när det gäller motståndsbarriärer. Och i grunden är företagen i undersökningen positiva när det gäller teknikens förmåga att möjliggöra bättre affärsbeslut.

Framöver spås bristen bli speciellt stor på kompetens inom framtidsinriktat beslutsstöd, till skillnad från de tidigare historiska analyserna, med fokus på uppföljning och kontroll.

Här ökar behovet av kompetens inom exempelvis datavisualisering, processimulering, social medier och förutsägelseanalyser, prediktiva analyser.