Obama-administrationen planerar att stärka reglerna för skydd av medborgarnas privatliv och integritet på nätet. En ny topposition, en slags amerikansk integritetsombudsman, med makt att påverka regler och föreskrifter på området, är på väg att skapas.

Rapporten som innehåller förslagen släpps på torsdag av amerikanska handelsdepartementet, Department of commerce, avslöjar Wall Street Journal, som citerar anonyma källor. Enligt tidningen har Vita huset bildat en specialgrupp som arbetar med frågan. Chef för denna är Christopher Schroeder, chefsjurist på amerikanska justitiedepartementet. Där ingår även handelsdepartementets chefrådgivare Cameron Kerry och senator John Kerry.

Gruppen ska utifrån departementets rekommendationer ta fram förslag till ett nytt regelverk. Rekommendationerna som handelsdepartementet väntas ta fram är enligt Wall Street Journal rådgivande, inte slutgiltiga, och den exakta utformningen kan komma att ändras.

I dagsläget är det osannolikt att förslaget leder till att helt nya lagar stiftas. Snarare handlar det om att få till stånd ett federalt regelverk som följs upp centralt. Rapporten väntas bland annat innehålla förslag om åtgärder för att komma tillrätta med den självreglering som internet är präglat av idag. Vita Huset har ännu inte kommenterat uppgifterna.