Siffrorna kommer från Bloomberg, vars källor avslöjat priset på Facebookaktien på den privata börsen Second Market. Priset på 16 dollar per aktie sätter Facebooks totala värde till 41 miljarder dollar, eller 282 miljarder kronor.

Därmed passerar Facebook Ebay i värde. Ebay värderas på Nasdaq ill 39,3 miljarder dollar. Av internetbolagen är det nu bara Amazon och Google som har ett högre värde än Facebook - Amazon är värt 74,4 miljarder dollar och Google 192,9 miljarder dollar.

Enligt Bloombergs källor har Facebooks värde på Second Market tredubblats det senaste året, och bara den senaste månaden har värdet ökat med 50 procent.