Stämningen var närmast euforisk på den stora SAP-konferensen Sapphire i Köpenhamn 2005. Microsofts Jeff Raikes och SAP-chefen Henning Kagermann stod tillsammans på den stora scenen och förkunnade ett samarbete som gick ut på att göra Microsofts Office till användargränssnitt i SAPs affärssystem.

När den färdiga produkten lanserades i maj 2006 blev namnet Duet. Förhoppningarna var stora, men de kom på skam.

När CS frågar Microsoft hur många kunder, om några, som kör Duet i Sverige kommer svaret efter åtskilliga turer i ett mejl: ”Vi kan tyvärr inte gå ut med försäljningssiffror för Duet i ett enskilt land och vi har inga publika referenser i Sverige”. Frågan är om det finns någon svensk Duetanvändare.

Hur blev det så här? Enligt Microsoft beror det bland annat på att många svenska kunder inte har alla produkter på plats som krävs för en enkel implementation av Duet. I USA ska läget vara annorlunda, där ska Duet enligt Microsoft vara mer populärt.

På SAP går tankarna i andra banor:

– Jag vet faktiskt inte varför Duet inte används. De lösningar som finns är väl tillräckligt bra, till exempel för intranät, säger Tomas Andersson som är ansvarig för detaljhandelslösningar på SAP i Sverige.

Thomas Therborn som är ansvarig för SAP-enheten på konsultföretaget EDB har en annan förklaring:

– Duet är inte tillräckligt användbar, tidrapportering är ett exempel. Tanken är att använda Outlook för att registrera information, men Duet är inte tillräckligt flexibel. Den är för dålig, säger han.

CS rundringning visar att få SAP-kunder känner till Duet, trots att produkten funnits i fyra år.

Ändå finns det uppenbarligen ett behov av den här typen av produkter.

– Det kan vara intressant med Duet, det kan säkert finnas ett behov, säger Dag Åselius, it-chef på Tibnor som är SAP-användare.

Han säger vidare att Tibnor använder standardfunktioner för att integrera SAP- och Microsoftprodukter.

– Det finns funktioner för att mejla SAP-dokument från Outlook, men integrationen skulle kunna vara smidigare, till exempel för att skicka flera typer av dokument, säger Petter Magnusson, ekonomichef på Klippan Yllefabrik som använder SAPs system Business One.