En rad gamla regeringar har haft tankar om att it och modern teknik inte är fristående fenomen utan något som ska genomsyra alla departement och all verksamhet. Bra tänkt, men det funkar inte i verkligheten.

It är utvecklingsmotorn och vi behöver verkligen någon som driver på från högsta ort. Som tar fram bra exempel och lägger grunden för en vass utveckling framåt. Ska Sverige växa måste vi ta teknikfrågorna på allvar. Det gäller att börja från toppen.

jag tillhör inte domedagsprofeterna som predikar hur uselt det är i Sverige och hur omvärlden ligger mil före oss i allt från Facebookande till bredbandsutrullning. Så illa är det inte.

Sverige har en hög teknisk nivå, från hur vi deklarerar och besiktar bilen till hur vi nätshoppar och hur mobilnätet fungerar. Men tyvärr är allt inte bra. Det finns några riktigt oroande tecken i skyn som det inte går att bortse ifrån:

1. Skygglapparna.
Bakom vår klädsamma blygsamhet och vårt ok av Jante tror vi svenskar att vi är mycket bättre än alla andra. Det är vi inte. Den här svenska chauvinismen ser vi på många områden, men våra semestrar, vår sjukvård eller vår it är inte bäst i världen. Och nu vet vi ju till och med att vår tjusiga svenska omutbarhet inte riktigt håller måttet.

2. Utbildningen.
Läget i den svenska skolan är inte bra. Tyvärr har vi misslyckats med de stolta visionerna om att få med alla i ett utbildningslyft. Det är inte så enkelt som att felet ligger hos kursplanen, lärarna, bristen på disciplin och ordning eller på föräldrarna. Status och kvalitet på högre utbildning måste höjas inom teknik och naturvetenskap. Sverige har inte råd att hålla stora grupper utanför – som kvinnor till teknikspåren eller invandrare till högre utbildningar.

3. Teknikointresset.
Naturvetenskap och teknik får allt lägre status, inte bara bland ungdomar som ska välja utbildning, utan i alla delar av samhället. Trots att vi är mer beroende än någonsin av tekniken minskar bara intresset för teknikfrågor. I många sammanhang är teknikointresse ett för milt uttryck, vi har landat i rent teknikförakt. Det mår vi inte bra av.

4. Utvecklingen.
Trots insatser från många håll har läget inte förbättrats, utan tvärtom försämrats de senaste åren. Tangentens riktning pekar åt fel håll, som matematikern sa.

Perfekt läge för en stackars nyutnämnd it-minister. Allt att vinna bara genom att lyfta fram frågan, skapa bra förebilder och kasta lämpliga vedträn på brasan. Vad sägs om att från högsta möjliga ort tala om teknikens möjligheter och ta fram en vision om ett samhälle med ständig trådlös uppkoppling, multimegabitbredband i hela landet, en offentlig sektor som satsar på digital teknik fullt ut och ett land som ligger längst fram, inte bara i teorin utan också i verkliga livet.

Jag kanske slår in öppna dörrar. Alla vi som orkar engagera oss i den här frågan, om det så bara handlar om att läsa den här krönikan, är redan frälsta. Men det spelar ingen roll.

Vi måste fortsätta kämpa för de här frågorna, svenska företag, myndigheter och individer måste bli bättre på att använda de moderna verktygen.

Så välkommen, Anna-Karin Hatt!

Grattis till jobbet som it-minister, rikets kanske viktigaste uppdrag de kommande åren.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och sätta i gång på allvar.

Du är efterlängtad.