Det internationella Acta-avtalet för att skydda upphovsrätten rör sig ytterligare ett steg mot ett godkännande. Förhandlingarna kring Acta-avtalet har nu lett till att ett konkret förslag har tagits fram, uppger en representant för amerikanska myndigheten Ustr, Office of the United States Trade Representative.

USA:s president Barack Obamas administration vill att förslaget ska kunna snabbgodkännas, utan att det ska behövas ett medgivande från den amerikanska kongressen. Den inställningen har lett till hård kritik.

– Den amerikanska presidenten har begränsade befogenheter att gå in i exekutiva avtal, enligt USA:s konstitution, säger Sean Flynn, som är forskare i juridik på American University Law School i Washington, till IDG News.

– Acta faller inte under det området. Dess innehåll och regleringen av internationell handel och upphovsrätt ska delegeras till kongressen, fortsätter han.

Flera upphovsrättsgrupper kritiserar avtalet för de hårdföra regler som avtalet innebär. Den amerikanska branschorganisationen Ccia, Computer and Communications Industry Association anser exempelvis att Acta-reglerna i sin nuvarande utformning kan leda till juridiska problem för USA. Detta eftersom Acta inte ens erkänner undantag från upphovsrätten när sådana är berättigade.

IDG News

Fakta

Acta står för Anti-Counterfeiting trade agreement. Avtalet är tänkt att omfatta USA, EU, Japan, och ett antal ytterligare länder. Avtalet är avsett att stärka kampen mot piratkopiering genom hårdföra metoder: exempelvis gränskontroller och konfiskering av allt misstänkt material. Länder som samarbetar enligt Acta-avtalet åtar sig att delta i gemensamma rättsliga åtgärder, vars syfte är att skydda upphovsrätten. Acta kräver också sanktioner och böter som en del av de deltagande ländernas upphovsrättslagstiftning.