Varför har ni en konferens om öppen källkod?
– Konferensen handlar inte bara om öppen källkod. Vi ser öppen källkod ur ett öppet perspektiv genom att se på rollen för it i samhället. Konferensen handlar om sambandet kultur–samhälle–program.

Vilka teman tog ni upp i år?
– Hur filosofin och tankarna kring öppen källkod kan spridas till hårdvara. Vad händer när vi har hårdvara som kan reproduceras fritt? Vi tog också upp it ur ett etiskt perspektiv.

Vad blir annorlunda till nästa år?
– Konferensen har hittat sin form. Vi har drivit det hårt och nu har deltagarna ett mycket större engagemang. Till nästa år ska konferensen växa. En tanke är att ha sidoevent med endagskonferenser i Oslo, Reykjavik och Helsingfors. Vi har uppföljningsmöte snart och ska
gå igenom det då.


Jonas Öberg.

Har intresset svalnat för öppen källkod?
– Öppen källkod är inte lika speciellt och reformistiskt längre som det en gång var. Det finns tillgängligt, det fungerar och kan användas. Det som börjar hända är att myndigheter har större krav på sig för att öppna upp för användare. Regeringskansliet lägger ut information från omröstningar via ett gränssnitt som gör det möjligt för andra att använda informationen.

Finns det plats för företag på konferensen?
– En del företag missar helheten med öppen källkod när de bara ser den tekniska biten. Det finns många fler fördelar med öppna program och öppen källkod. Företag skulle tjäna mycket på att synas i sådana här sammanhang.

Fakta

  • Free Society Conference and Nordic Summit har hållits sedan 2007. Konferensen sker i Göteborg och hade i år strax över 300 besökare.
  • Bakom konferensen står Föreningen fri kultur och programvara.