Varför är det så svårt med it? Det beror knappast på att kompetensen som krävs är mycket större än för andra branscher eller att it-folk är sämre än experter inom andra ämnesområden. En mer trolig förklaring är att it-projekt till sin natur skiljer sig ganska mycket från många andra projekt.

– Många it-projekt innehåller stor osäkerhet. Det är inte som när man bygger ett hus, att kunden kan ta ställning till hur det kommer att se ut, säger Ulf Bengtsson, vd på projektspecialistföretaget Wenell Management.

Speciellt för utvecklingsprojekt är att de inblandade inte vet vad de ska skapa. Ibland vet de inte ens vad de borde skapa. Det går inte att bedöma systemet fullt ut innan man använder det. I den situationen fungerar det inte med en stor förstudie i vilken krav och mål definieras tidigt. Vilket ändå många gör.

– Det krävs en successiv process i vilken kunder och beställare involveras. Agila angreppssätt kan vara ett sätt att tackla problemen, säger Ulf Bengtsson.

En av de viktigaste aspekterna av agil utveckling är kommunikation, att inblandade kontinuerligt pratar med varandra. Ett exempel på en agil metod är Kanban.

– Det handlar om kommunikation, framför allt mellan verksamheten och it, säger Peter Tallungs, verksamhetsarkitekt på IRM.

Enligt Peter Tallungs är det ett stort problem att beställare av it-lösningar tror att det går att först beställa en lösning. Därefter dra sig undan och vänta på att den levereras. Så är det inte, enligt honom.

– Man måste sitta i samma båt. Man vinner tillsammans och förlorar tillsammans. Det krävs förtroende och närhet för att lösa problem.

Tankegångarna om att arbeta tillsammans stämmer väl överens med agila metoder. Det är inte ovanligt att utvecklare och beställare sitter tillsammans och arbetar i agila projekt.

Om tankegångarna om att samarbeta dras till sin spets går det att ifrågasätta beställarnas och utförarnas roller. Om man verkligen ska arbeta tillsammans borde ersättningen från beställaren till utföraren baseras på det gemensamma resultat som utförs. Delade risker och delade vinster, med andra ord.

Ett sätt att genomföra det är att åtminstone kombinera ett fast pris för ett projekt med en vinstdelningsmodell. Då krävs det arbete med att hitta mätetal att basera vinstdelningen på.

Fakta

It-utveckling drivs ofta med en av följande metodtyper:

• Vattenfallsmetoder innebär att projektet inleds med att kraven på systemet som ska utvecklas bestäms. Sedan skapar utvecklarna systemet.

• Agila metoder innebär oftast att systemet utvecklas i korta iterationer, typiskt två tre veckor. Varje iteration avslutas med ett körbart system som utvärderas. Därefter bestäms kraven för nästa iteration.

• Kanban är en agil metod för systemutveckling med syftet att synliggöra arbetsflödet. Metoden begränsar hur många projekt som får vara i gång samtidigt. Principen är ”en ut, en in”.

• För att fungera måste det finnas någon som prioriterar vilka arbetsuppgifter som är nästa in på tavlan.

• Börja enkelt. Försök inte förbättra allt i början, det viktiga är att visualisera er process på tavlan.

• Använd verktyg som är lätt att anpassa, till exempel fysiska lappar. Några gör misstaget att snabbt hoppa på ett dyrt it-verktyg.

• Skapa inte en övertro till kanban. Metoden exponerar problem, men löser dom inte.

• Läs på. Det finns oftast andra som har haft och löst liknande problem som dina.