San Diego dras med stora problem efter att ha försökt installera ett affärssystem från SAP. Följden har blivit stora förseningar och att budgeten på 36,5 miljoner dollar har överdragits kraftigt.

För två år sedan sparkades konsultbolaget Axon, på grund av bristerna i installationen. Därefter tog SAPs eget tjänstebolag över. Men problemen fortsätter. Nu tvingas staden skjuta upp hela sin årliga budgetprocess, som en följd av affärssystemstrulet.

San Diegos ekonomichef Mary Lewis uppger till IDG News att förseningen beror på problem med lönesystem som är på väg att kopplas ihop. Men felen sitter inte bara i mjukvaran, utan beror även på användningen av systemet, uppger hon.

Tidigare stadsåklagaren Michael Aguirre anser SAP står helt utan skuld. Systemfelen beror enligt honom på att ett antal chefer har gjort felaktiga överföringar, för att få kostnadstäckning för löpande utgifter i verksamheten. Därefter ska cheferna ha lagt skulden på SAP.

San Diego har tidigare försökt att åtgärda sina problem successivt med hjälp av ett antal fixar. Men nu planeras ett helhetsgrepp för att lösa alla problem på en gång.