Computer Sweden har hela morgonen blivit kontaktad av arga surfare som fått ett e-postbrev från Antispam.nu, en organisation som uppger sig verka för att göra något åt problemet med spam.

Utskicket har gått till cirka 100 000 e-postadresser, dels företag, dels personer med e-postadress av typen info@domännamn.se.

Skälet till utskicket är, enligt Torbjörn Alander som ansvarar för projektet, att föreningen vill skapa debatt och visa vilket problem spam är. Han anser att problemet är att seriösa utskick dränks i alla spammejl.

- Tänk att västra Skåne har blivit gasat på grund av en terroristattack. När myndigheterna vill varna befolkningen via e-post kommer det att uppfattas som spam. Den seriösa informationen dränks, säger han.

Han vill dock inte jämföra Antispam.nu:s varning för e-post med en varning för ett gasattentat. Det är bara ett exempel, säger han.

De som har kontaktat Computer Sweden anar att finns kommersiella intressen bakom utskicket. Men det är helt fel, menar Torbjörn Alander. Det är en ideell förening som engagerat ett antal personer i bland annat fackförbundet Sif, socialdemokraterna och en rad företag.

Computer Sweden har försökt att nå dem som står med i e-postmeddelandet för en kommentar, men alla är på semester. Sif säger dock till Computer Sweden att fackförbundet inte på något sätt står bakom utskicket.

Många anser också att den avgift som Antispam.nu vill ta ut för att gå med i föreningen är orimlig.

- Om vi tittar på kostnaden att ta hand om spam så är 1 500 kronor för ett företag inte mycket. För privatpersoner kommer priset att vara självkostnadsbaserat, säger han.

Efter denna ”marknadsföringskupp” tänker han sig en fortsättning där föreningen till exempel tar fram en Linuxlösning mot spam.

Kommer ni att göra flera liknande utskick?
- Nej, utan det är för att väcka debatt, ett sätt att visa hur enkelt det är att spamma, säger han.