Mobilklustret Malmö/Lund/Karlskrona växer. I dag finns det över 40 företag som är verksamma inom mobilutveckling i regionen och antalet anställda i sektorn är fler än 8 000. Mångåriga satsningar på att skapa en högklassig mobilindustri i Sydsverige börjar bära frukt.

– Imponerande mycket kokar i vrårna, mycket mer än jag trodde när jag lämnade Sony Ericsson, säger Mats Lindhoff, som slutade som Sony Ericssons teknikchef förra året för att bli affärsrådgivare och investerare.

Mycket av framgången har förstås sin grund i Ericsson och systerbolagen Sony Ericsson och ST Ericsson, som har starka fästen i Lund. Men även yngre bolag som Tat och Scalado tjänar i dag som bas för nya innovationsföretag.

– De företagen sprider också ringar på vattnet, det är inte bara Ericsson och Sony Ericsson, säger Mats Lindhoff.

Innovationsmiljön förstärks ytterligare genom starka kopplingar till akademien och satsningar som forskningsbyn Ideon, Malmö stads företagsinkubator Minc och projektet Mobile Heights som stöds av bland andra EU och Vinnova.

– Vi märker ett ökat intresse utifrån, och har många utländska besökare som vill se hur vi jobbar. Microsoft letar samarbetspartner via oss och Samsung är också intresserat, säger Marianne Larsson, affärsutvecklare på Teknopol och projektledare för Mobile Heights Business Center.

Mobile Heights Business Center arbetar med att sammanföra entreprenörer med oexploaterade patent och idéer från företag som Teliasonera och Ericsson, hitta finansiering och coacha de nya företagarna. I dagsläget finns 23 aktiva projekt i centret. Målet är att ha skapat tio livskraftiga företag till slutet av 2011.

– Det målet kommer vi att nå, säger Marianne Larsson.

Trenderna bland de nya företagen är flera. Mats Lindhoff lyfter fram användarvänlighet och användargränssnitt, medan Marianne Larsson ser mycket säkerhet, maskin-till-maskin-kommunikation och positionering.

Ett exempel på det sistnämnda är företaget Qubulus som gör positioneringstjänster för inomhusbruk. Tekniken bygger på oanvända patent från Teliasonera och kan användas i exempelvis shoppinggallerior eller på flygplatser. Qubulus beskrivs redan som en framgångssaga.

– På mindre än ett år har det gått från idé till ett färdigt företag med potentiella kunder i hela världen. Det är precis det vi vill se, säger Marianne Larsson.

Framtiden ser onekligen ljus ut för Sydsveriges mobilsektor – men ett orosmoln finns. Antalet idéer är fler än antalet entreprenörer.

– Vi skulle kunna skala upp rejält, men det finns en brist på entreprenörer. Nästa steg tror jag blir att locka hit kompetens och entreprenörsskap utifrån, säger Marianne Larsson.

Fakta

Det finns över 40 bolag i Malmö/Lund/Blekinge-regionen som jobbar med mobilutveckling.

 • Advantiq
 • Amanzitel
 • Ambadoo
 • Anify.net
 • Appcorn
 • Beepsend
 • Binary Peak
 • Bloo
 • Color Monkey
 • Commind
 • Crunchfish
 • Desmo
 • Do-fi.se
 • Ericsson
 • Illusion labs
 • Inquso
 • Ipiit
 • Jayway
 • Kaskado
 • Malvacom
 • Mashmobile
 • Mm3
 • Mobilab
 • Mobill
 • Qubulus
 • Raviteq
 • Resqu
 • Scalado 
 • Seed
 • Signpay
 • Sintech
 • Sogeti
 • Sony Ericsson
 • ST Ericsson
 • Stickybit
 • Tat
 • Teleca
 • Telia-sonera
 • Timezynk
 • Ustwo
 • Verifyter
 • WIP
 • Zaplox