(CS/Strasbourg) När EU-parlamentet den här veckan sammanträder är det självfallet EU-kommissionens budgetförslag för nästa år som överskuggar alla andra frågor. Kommissionen och parlamentet är djupt oeniga och det mesta tyder på att EU-kommissionen tillsvidare får hålla till godo med innevarande års budget. I skuggan av budgetkonflikten beslutar EU-parlamentet om en rad frågor. Allt från begränsingarna av fiske av skrubbskädda i Östersjön och statliga subventioner av kolbrytning till det nya globala handelsavtalet Acta.

Acta står för Anti-counterfeiting trade agreement och förhandlingarna påbörjades 2007 på inititiativ av USA. På ett tidigt stadium kom också EU-kommissionen med i förhandlingarna. Den 15 november presenterades etn avtalstext. Det huvudsakliga innehållet berör varumärkesskydd. Om vikten av det skyddet är de allra flesta parter eniga, utom till exempel Kina och Ryssland, som inte alls är med Acta-förhandlingarna.

Det finns åtskilliga frågor som splittrar. Orsaken är att frågan om internet på ett tidigt stadium kom med i förhandlingarna. Det i kombination med att förhandlingarna skett under total sekretess har väckt störtfloder av protester hos dem som värnar om ett fritt internet. Det pyr i bloggosfären och när som helst kan en diskussion blossa upp som liknar den som rasade när det så kallade telekompaketet skulle antas av EU.

Nu liksom då skjuter kritikerna in sig på frågan om internetoperatörernas ansvar för vad deras kunder gör på internet. Miljöpartisten Carl Schlyter är den svenska EU-parlamentariker som engagerat sig hårdast i Acta. Han håller inte alls med om att internetoperatörernas ansvar är klargjort i sluttexten.

– I Acta-texten står att de kommersiella aktörerna ska samarbeta för att lämna ut uppgifter vid misstanke om brott mot upphovsrätten. Den skrivningen gör att luddigheten är värre än i den ursprungliga texten, säger Carl Schlyter.

Han anser att Acta för längesedan hade varit hamn om inte internet blandats in.

– Hela frågan kapades av Hollywood. Det finns en risk för att Acta legaliserar utpressningsverktyg mot internetanvändare. Kan någon i dag säga när en internetanvändare begår brott mot upphovsrätten?
Om Carl Schlyter brinner för frågan, så varierar engagemanget i Acta-frågan bland de svenska EU-parlamentarikerna. Moderaten Gunnar Hökmark liksom socialdemokraten Marita Ulvskog avböjer att kommentera. Eller har mycket alllmänna synpunkter. Den liberala gruppen där centerpartisten Lena Ek ingår skjuter in sig på att EU-kommissionen varit på tok för hemlighetsfull under förhandlingarna.

Om det blir en eller fyra så kallade inrikningsresolutioner som EU-parlamentet ska rösta om i dag var i går ännu oklart.

Fakta

Anti-counterfeiting trade agreement, Acta, är ett föreslaget internationellt avtal mot handel med förfalskade märkesvaror och piratkopior. Förslaget har kritiserats bland annat för att ge tullen rätt att godtyckligt söka igenom resenärers datorer och att internetoperatörer är skyldiga att rapportera misstankar om upphovsrättsbrott.
I förhandlingarna om Acta deltar EU, USA och ett antal andra länder. En slutlig version blev offentlig i 15 november 2010. Avtalet ska ratifieras av parlamenten i länderna som deltar i Acta.