Diaspora tar upp kampen med Facebook och Linkedin. Vapnet? Att vara öppnare och låta användarna ha mer kontroll över sina data.

Projektet startades av fyra studenter i New York och har lyckats dra in 200 000 dollar, motsvarande 1,4 miljoner kronor, i riskkapital från investerare. Diaspora betraktar sig som ett alternativ till kommersiella sajter som Facebook och Linkedin.

– Sajter som Facebook har ett lågt värde för användarna, om man ser till hur de agerar och vad användarna ger upp i fråga om integritet, säger en av utvecklarna, Max Salzberg, i en intervju med New York Times.

Genom att börja med en begränsad alfa-version av nätverket ska prestandaproblem upptäckas och åtgärdas. Efter starten nyligen är tanken att användarbasen ska kunna byggas ut snabbt.

Diaspora låter deltagarna äga allt material de lägger ut på sajten och ger dem kontroll över hur informationen delas. Sajten låter användarna dela in sina personliga nätverk av vänner i mindre grupper, så kallade aspekter. Därmed kan de få kontroll över vilka användare som får tillgång till visst material.

Nätverket bygger på öppen källkods-verktyg som är väldigt nya. I september lades den första versionen av koden ut på nätet. Den fick då kritik för sina många säkerhetsluckor. Tjänsten bara är en av flera som bygger på öppen källkods-baserade sociala nätverkverktyg. Ett annat exempel är Identica, som är ett Twitterliknande meddelandehanteringssystem.