Europaparlamentet röstade i dag för att gå vidare med det förslag till det globala handelsavtalet Acta som lades den 15 november. Det innebär att avtalet nu kan godkännas av EU-kommisionen vid mötet som ska hållas mellan den 30 november och 3 december.

Acta-avtalet är en internationell överenskommelse som ska förhindra varuförfalskning och piratkopiering. När turen i dag hade kommit till EU-parlamentet röstade 331 ledamöter för förslaget, 294 röstade emot och 11 var frånvarande. Den höga andelen röster emot kan ses som en protest mot den sekretess som omgärdat förhandlingarna.

Avtalet omfattar både analoga och digitala produkter och det är avsnittet om internet som har stött på mest protester. I tidigare versioner föreslogs att länderna ”ska” stifta lagar som gör det möjligt att stänga av internetanvändare som laddat ner upphovsrättsskyddat material, och rättigheter för myndigheter att begära ut personliga uppgifter från internetleverantörer om deras användare. Den nuvarande texten är dock något urvattnad och det är upp till länderna själva att avgöra om de vill införa en sådan regel.

I sin nuvarande form kommer avtalet inte att kräva några förändringar I EU-lagstiftningen, men enskilda länder kan behöva anpassa sina lagar. Sverige kommer att behöva ändra i varumärkeslagen, skrev DN.se i okotober med hänvisning till ett uttalande av Beatrice Ask.

Fakta

Anti-counterfeiting trade agreement, Acta, är ett föreslaget internationellt avtal mot handel med förfalskade märkesvaror och piratkopior. Förslaget har kritiserats bland annat för att ge tullen rätt att godtyckligt söka igenom resenärers datorer och att internetoperatörer är skyldiga att rapportera misstankar om upphovsrättsbrott.
I förhandlingarna om Acta deltar EU, USA och ett antal andra länder. En slutlig version blev offentlig i 15 november 2010. Avtalet ska ratifieras av parlamenten i länderna som deltar i Acta.