– I dag har vi ett stort Oracleskluster som kostar massor. Det nya systemet går på en bråkdel av det, säger Ronnie Bodinger, it-chef på Avanza Bank.

Han vill inte gå ut med några siffror, men uppskattar att Avanza får betala en fjärdedel så mycket i licenskostnad som banken gjorde tidigare.

Tekniken, som kallas space-baserad arkitektur, är central i många molnplattformar. Den kan skalas upp väldigt långt och enkelt byggas på med till exempel fler servrar.

I Avanzas fall delas data upp på ett sätt som dels gör att de går snabbt att nå, dels minskar nätverkstrafiken väsentligt. Avanza Bank har valt ett system från israeliska Gigaspaces som på senare år har blivit stort i bland annat USA och Storbritannien.

Delar av systemet gick i skarp drift i augusti.

– Vi har fått väldigt stora prestandaförbättringar, säger Ronnie Bodinger.

Ronnie Bodinger.
Gränslöst. Det nya systemet har i princip inga gränser, vare sig det gäller transaktionsintensitet eller datamängder. "Jag vet att alla andra banker kikar på det här typen av lösningar", säger Ronnie Bodinger, it-chef på Avanza Bank.

Banken har börjat med de delar som visar grafer på sajten, till exempel diagram för aktiekurser.

– Tidigare stod den delen av vår tjänst för nästan hälften av in- och utmatningen mot vår databas. Nu är det noll.

Nästa steg är att kasta ut Oracle helt och hållet. Databasjätten har annars en liknande lösning som går under namnet Coherence.

– Förutom att det här är betydligt billigare är funktionaliteten överlägsen, säger Ronnie Bodinger.

Data lagras i fortsättningen i Gigaspaces system, som därmed kan liknas vid de allt mer populära nosql-databaserna. För katastrofhantering sparas däremot data undan i ”små enkla databaser”.

Den traditionella relationsdatabasen är ofta flaskhalsen i tunga system. Många försöker lösa det genom att lägga alla data som kräver snabb åtkomst i en separat cache, vilket innebär att de finns åtkomliga på datorns snabba internminne. Men det finns en gräns för hur mycket internminne som kan användas. Det kan lösas genom att dela upp cachade data så att de ligger på flera olika maskiner. Det kräver däremot ökad nätverkstrafik, eftersom hela datamängderna kan behöva skickas mellan flera maskiner när de replikeras.

I Gigaspaces lösning lagras precis all data i internminnet, men det delas upp i mindre bitar, partitioner. Systemet håller reda på vilken partition som ligger var och kan då replikera data smartare. I sället för att skicka alla data vidare till flera maskiner skickas bara precis den del som berörs. Dessutom är systemet en beräkningsgridd och kan utföra till exempel snabba renderingar.

Fakta

En central del i systemet är att det går att ställa in tjänstenivåavtal så att känsliga data alltid måste finnas i minst två kopior. Det är viktigt, eftersom alla data ligger i internminnet och annars skulle försvinna vid ett strömavbrott. Avanza Bank har till exempel 40 servrar. Om en går ned finns en kopia på någon av de andra maskinerna. På så sätt är systemet självläkande.

Gigaspaces är ett israeliskt företag, grundat år 2000, där en av de största ägarna är Intels riskkapitalbolag. Den enda svenska återförsäljaren är So4it, som hävdar att sex av de tio största bankerna i USA använder Gigaspaces system. De vill inte gå ut med vilka, förutom Morgan Stanley. Bland kunder i övrigt finns banksystemföretaget Smartstream och spelföretaget Yazino.