Vad gör förskolebarnen med datorerna?
– De som är sex år börjar sin läs- och skrivinlärning. De skriver mycket texter och gör samma saker som man gjorde med papper och penna. Det som har tillkommit är talsyntesen - när du har skrivit en text så säger talsyntesen ljudet. Har du skrivit katt och den säger kat, så får du en upplevelse om att det inte var det du ville skriva.

Får de fortfarande lära sig skriva med papper och penna?
– Ja, vi lär dem bokstäverna också. Men forskningen säger att barn får en fin skrivstil när de är mogna för det. Många sex- och sjuårigar är inte mogna för att forma bokstäver.

Varför satsar ni så mycket på datorer?
– Det är ett jättebra verktyg, jag ser det som pennan, som jag tror kommer försvinna. Det är ett bra sätt att komma ut i världen och jämföra olika kunskaper. Man kan jobba med texter och skrivande och läsande på ett annat sätt med datorn. Det är speciellt bra för barn med svårigheter eller kort tålamod.

Hur används datorn i undervisningen?
– Sollentunas kommunala skolor har gått över till Google, så allt barnens arbete finns på Google och varje barn har sin egen sajt. Vi använder datorn som ett uppslagsverk och till pedagogiska spel. Det är det som är så bra med datorn du får direkt feedback om det blev bra eller inte bra. Vi använder Utbildningsradion jättemycket.

Hur är ansvaret för datorerna fördelat?

– Föräldrarna får skriva på om barnen ska ta med sig datorerna hem eller inte. Många tar hem den och andra väljer att ha dem kvar på skolan i skåp där man låser in dem. Om man är väldigt oaktsam och datorn går sönder så har man en diskussion om ersättning, men om den går sönder i övrigt så tar skolan den kostnaden.

Vad finns för nackdelar?
– Det blir lite mer administration och praktiskt arbete. Men jag kan tänka mig när pennorna kom så fick man säkert låna dem också. Det här är bara ett nytt tänk som måste in.