Timeliness är ett krav som ingår i en kravspecifikation. Vad heter timeliness på svenska?

Det undrar en översättare som skrev till CS och bad om förslag.

Så här stod det på engelska:

”To fulfil the timeliness requirements, the data must be updated as soon as possible, also in order to guarantee that the actual data content of the messages is current when these messages are sent out automatically by the system.”

Det står också, mer koncist:

”Providing information right on time is important.”

Timeliness innebär alltså att data ska vara aktuella och finnas till hands utan dröjsmål när de behövs.

Det låter ju rimligt.

Men vad heter det på svenska?

Norstedts nya engelsk-svenska ordbok, med tillnamnet Professionell, har inte med timeliness. Vi får utgå från timely, som översätts med 'läglig, lämplig, i rätt[an] tid'.

Läglig betyder ungefär ’passande med tanke på någons planer’.

Det ligger nära den önskade betydelsen, men har en för ett datasystem opassande biton av lyckligt sammanträffande.

(I datasystem brukar det mest vara olyckliga sammanträffanden.)

Lämplig passar inte här, men kan användas för ”timely” i andra betydelser.

Hakparentesen betyder att man kan säga både i rätt tid och i rättan tid. Rätt tid är det tidtabellsmässiga — tåget kom i rätt tid. Men när vi säger ett ord i rättan tid menar vi taktiskt sett: orden (det är sällan bara ett ord) uttalades i rätt ögonblick för att göra intryck.

Om det fanns ett ord som ”rättidlighet” skulle det duga, men det ser för hemskt ut. Inte ens Google vill kännas vid det.

En aspekt av timeliness är att data ska vara uppdaterade när de infogas i ett meddelande. Med andra ord, data ska vara aktuella.

Aktualitet är ett etablerat ord. Aktualiteter är nyheter. Egenskapen aktualitet innebär att vara aktuell, och det som är aktuellt är det senaste.

Så efter att ha prövat olika ord på tid- utan att hitta någon bra översättning av timeliness föreslog jag aktualitet.

Tack men nej tack blev svaret, aktualitet fångar inte kravet att aktuella data ska finnas till hands i det ögonblick då de efterfrågas.

Det fick jag hålla med om.

Om användaren väntar i fem minuter i stället för en hundradels sekund kanske informationen fortfarande är aktuell – men den kom inte i rätt tid.

I varje fall inte i tågtrafikledning, som det gäller här.

Aktualitet är hälften av timeliness. Men bara hälften. Det ska vara aktuellt och snabbt.

Snabbhet skulle förresten kunna vara en fullösning på problemet.

Snabbhet är inte timeliness, men det möjliggör timeliness. För en översättare som inte behöver översätta varje enskilt ord exakt kan snabbhet vara en användbar nödlösning.

Med hjälp av en viss sökmotor hittade jag en fackterm som redan är i bruk.

Tidsrelevans.

Det låter inte lika elegant som timeliness och det är inte en självklar del av vårt språk, som aktualitet.

Tidsrelevans är bästa förslaget hittills. Men om du har erfarenhet av kravspecifikationer, och kan föreslå ett bättre ord, hör av dig!