Det finns många fördelar med att få hit de amerikanska bolagens megadatacenter, som de kallas. Det är datacenter i storleksordningen av det som Google bygger i Finland, och som är minst fem gånger så stora som de som är i full drift i Norden i dag.

– 40 procent av investeringsbeloppet går direkt till lokala underleverantörer, vilket ger mycket pengar in i byggbolag och till lokal sysselsättning. Ett sådant här datacenter blir i princip aldrig klart, utan man fyller på det successivt och har byggjobbare där hela tiden. Det är också driftspersonal som måste vara på plats, och man kan få lokala arbetsgivare att bygga kompetens lokalt, säger Niklas Jonsson, ICT-chef på myndigheten Invest Sweden, som jobbar för att få utländska företag att investera i Sverige.

Kostnaden för att bygga ett megadatacenter hamnar någonstans mellan en kvarts miljard och en miljard dollar.

För ungefär två år sedan började ett par amerikanska bolag undersöka möjligheterna att placera datacenter i Sverige. Det visade sig att företagen behövde svar på en mängd frågor.

– Vi var inte beredda på den mängd information som krävs för att ta ett sådant beslut. Vissa av förfrågningarna är uppemot 500 Kriterier, säger Niklas Jonsson.

Därför har Invest Sweden dragit igång projektet Swedish datacenter initiative, där myndigheten tillsammans med 14 regioner, som kan vara aktuella för att etablera datacenter, proaktivt sammanställer den efterfrågade informationen. De undersöker också vilka fler regioner som kan vara intressanta. I projektet ingår även att bearbeta bolagen på plats, och därför kommer Invest Sweden att besöka 15-20 amerikanska bolag i januari för att få dem att välja Sverige för sina datcenter.

En säker eltillgång är en anledning till att placera ett megadatacenter i Sverige. Även det kalla klimatet är en fördel, eftersom det gör att det behövs färre kylanläggningar. Niklas Jonsson lägger mindre vikt vid den svenska el-skatten, som är 56 gånger högre för en datahall än för en fabrik.

– Vi tittar på totalkostanden och har inget konkret bevis för att elskatten har satt stopp för en etablering, säger han.

Fakta

Invest Sweden riktar marknadsföringskrafterna mot amerikanska webbtjänstebolag som till exempel levererar molntjänster inom video, ip-telefoni, mail, sociala nätverk och sök. Hittills har sex intressenter varit på besök och ett av företagen kan inom en snar framtid besluta sig för att placera datacentret i Sverige.

Myndigheten har i dagsläget identifierat 35 ställen i Sverige som lämpliga för sådana här investeringar.