Peter Sunde Kolmisoppi var fram till förra året talesman för The Pirate Bay vars verksamhet bygger på teknik för fildelning. Under senare tid har han engagerat sig i frågor som rör domännamn och går nu ut med ett upprop för att engagera tekniker som kan utveckla en ny dns-struktur.

I dagsläget är det den amerikanska organisationen Icann som ansvarar för domännamnssystemet på den så kallade rotzonen. Men Peter Sunde anser att Icann håller på att tappa greppet.

– Vi har varit rädda i många år för att dns-strukturen skulle attackeras, men Icann har kämpat bra och länge mot att de ska kunna bli påverkade. Nu ser vi dock hur diktaturer som Kina, Nordkorea med flera håller på att ta över domäner i sina länder. Detta kan vi helt och hållet undvika genom att inte ha ett centrerat domänhanteringssystem, säger Peter Sunde.

Ett av skälen till att Peter Sunde dragit igång diskussionen om alternativa modeller för domännamnshantering är troligen att amerikanska myndigheter i förra veckan drog igång en stor kampanj mot webbplatser som misstänks vara inblandade i olaglig fildelning. I samband med detta tog amerikanska säkerhetsorganisationen Homeland Security kontrollen över ett dussintal domännamn.

I det upprop som han nu går ut med uppmanar han tekniker att höra av sig för att bidra i det utvecklingsarbete som han tänker dra igång i uppbyggnaden av en ny, fristående dns-struktur.

– Det går att bygga med befintlig teknik, delvis baserat på samma teknik som bittorrent, och antagligen går det ganska fort att bygga. Det finns en möjlighet att göra det i en övergångsperiod också, genom att öppna för att koppla in sig i det gamla systemet med en ny toppdomän. Det är det vi ser just nu, säger Peter Sunde.

Han dömdes nyligen av Svea Hovrätt till fängelse i åtta månader för sin roll i The Pirate Bay. Men det tror han inte ska påverka det utvecklingsprojekt som han nu drar igång.

– Den rättsliga processen är långt från över, säger Peter Sunde.

Jakob Schlyter, konsult på Kirei och ofta anlitad i frågor som rör dns, är inte övertygad om fördelarna med att bygga upp en ny dns-modell.

– Jag är tveksam till om det praktiskt sett är ett realistiskt alternativ. Det behövs en och endast en utpekad part som är ansvarig för att hålla i namnregistret för en given del av namnrymden, till exempel rot eller .se för att på så sätt säkerställa att namn är unika och att vara säker på vem som står bakom dem.

Till detta tillkommer säkerhetslösningar som dnssec.

– Även för dnssec krävs det central hantering och tillit för att det ska fungera i praktiken.

Inte heller Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på Punkt SE, tycker att det behövs nya dns-modeller. Hon anser att Peter Sundes förslag skulle innebära partitionering av internet.

– Det finns starka skäl för att vilja undvika parallella universum, eftersom det skulle innebära att uniciteten försvinner. Huvuduppgiften för dns är att om två personer skriver samma namn ska de alltid få tillbaka samma resultat, och då kan man bara ha en rot, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Fakta

Icann står för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers är en organisationen som har ansvaret för att tilldela domännamn och ip-adresser. Organisationen grundades 1998.
Nu riktas kritik mot att Icanns ansvarsområden på vissa håll övertagits av nationella myndigheter och regeringar som kan stänga av oönskade dns-namn.