Trots att datamängden och systemen ökat drastiskt har Energimyndigheten sänkt sin energiåtgång med 30 procent på tre år. Det är främst med hjälp av virtualisering och byte till bladservrar, men det senaste draget är mer innovativt. Genom att driva hela datahallen på likström, istället för växelström som är vanligare, uppskattar it-chefen Björn Lundkvist att de sparar omkring sju-åtta procent av elförbrukningen.

– All elektronik går på likström i botten. När vi kör växelström i våra nät måste den transformeras ner till lägre ström och likriktas. Det sitter en komponent i varende elektronikenhet som gör om växelström till likström. Det drar lite extra energi i onödan, säger Björn Lundkvist.

Energimyndigheten har kört datahallen enbart med likström i något år med hjälp av det svenska företaget Netpowerlabs, som utvecklar utrustning för elförsörjning till datorhallar.

solcellerNästa steg är att föra in likström i datahallen med hjälp av solceller på taket.

– Den genererar likström direkt och vi slipper omvandlingsstegen. Vi kan nyttja solen, som är gratis, och mitt i sommaren kommer vi under dagtid vara helt självförsörjande på ström, säger Björn Lundkvist.

Problemet med att driva datahallen med likström är leverantörernas ovilja att satsa på det, enligt Björn Lundkvist. För att få lov att använda likström krävs tillstånd och en del leverantörer har sagt blankt nej och hänvisat till att garantin inte gäller.

– Det är inte en känd teknik och inget allmänt bruk i dagsläget. Det pågår forskning på en del håll men de har inte tagit det här steget ännu, säger han.

Nu har dock Cisco och IBM lovat Energimyndigheten att leverera komponenter som garanterat fungerar med likström. Björn Lundkvist hoppas att fler ska välja likström till datahallen och på så sätt sätta press på leverantörerna.

– Det kommer bli tryck på detta, eftersom serverhallar drar en hel del ström. Kunderna borde vara lite mer alerta. Jag är förvånad över att de inte är det.

Fakta

Energimyndigheten använder UPS i sin datahall, som förser datautrustningen med ström om det blir elavbrott. I UPS:en finns batterier och när växelström med 220 volt går in i UPS:en transformeras den till 24 eller 12 volt och görs om till likström.

När strömmen gått ur UPSen, så transformeras den upp till 220 volt igen och görs om till växelström igen.

I nästa steg, när strömmen ska in i till exempel en server, så finns en enhet som förvandlar strömmen till likström samt transformerar ner den till en annan spänning.