I samband med vd-bytet genomför Starbreeze ett omfattande besparingsprogram. Det är den senaste tidens dollarfall kombinerat med effekterna av tidigare förlorade kundkontrakt såsom Swing Entertainment och förseningar i pågående affärer som gör att företaget måste rätta mun efter matsäck.

Starbreeze har därför valt att säga upp 25 anställda. Detta eftersom delar av Starbreeze personal för närvarande är verksamma i projekt som inte är finansierade av kunder, som företaget väljer att uttrycka det.

Blir 42 anställda
Summan av dessa åtgärder innebär att kostnaderna sjunker med 0,9 miljoner kronor per månad. Innan nerdragningarna hade Starbreeze 67 anställda, vilket innebär att den totala personalstyrkan sjunker till 42 personer.
Förhandlingar med berörda fackförbund har genomförts.