Nordunet, det nät som sammanbinder en rad nordiska universitet och superdatorer, är på väg att få en rejäl uppgradering där man går från 10 till 100 Gbit/s. Därmed hamnar man på samma nivå som de amerikanska universiteten är på väg att uppgradera till.

– Det handlar om ett produktionsnät som kan fungera som en europeisk motorväg mellan en rad viktiga forskningsinstanser, säger Tony Breach, chef för Nordunets avdelning Optical Network.

Forskningsnätet är bara en föraning om vad som komma skall. Nästa steg i utvecklingen är att bredbandsoperatörer i större skala väljer att satsa på den nya standarden 100 gigabit ethernet.

– Tekniken blir tillgänglig i volymer under början av 2011 och den stora drivkraften är den ökade mängden av videoströmmar, säger Ciscos teknikspecialist Fredrik Wester.

Sådana hastigheter leder till svindlande möjligheter. Fredrik Wester nämner som exempel att man med en lina på 100 Gbit/s skulle kunna ladda ner en 1 GB stor videofil på bara 0,08 sekunder.

För svenska forskare öppnar de nya näten möjligheter i det dagliga arbetet.

– Den ökade kapaciteten gör det möjligt att delta i dataintensiva forskningsprojekt utan att behöva sätta upp dedikerade förbindelser, säger Leif Nixon, systemexpert på Linköpings universitet som huserar National Supercomputer Centre.

Med dedikerade förbindelser syftar han på de privata optiska nät som i dag används för att komma upp i hastigheter på 40 Gbit/s.

I den stora uppgradering som nu är på gång ska universiteten kunna koppla upp sig via 100 gigabit ethernet, enligt en standard som nyligen godkänts av IEEE.

– I dagsläget använder vi Optosunet där varje universitet tilldelas ett antal våglängder. En gemensam infrastruktur innebär ökad flexibilitet och bättre resursutnyttjande, säger Leif Nixon.

Jonas Lindemann, teknikchef vid datacentret Lunarc på Lunds universitet, säger att det nya nätet får stor betydelse för det europeiska forskningssamarbetet. Lunarc är knutet till en rad forsknings- och utbildningsinstitutioner i flera länder. Bland dem märks Cern i Genève och European Spallation Source-projektet.

– Nu kommer vi att kunna knyta ihop datorinfrastrukturer på ett bättre sätt. Ett exempel är ESS där datorcentret ligger i Danmark och apparaturen i Sverige, säger Jonas Lindemann.

Den första delen av Nordunets uppgradering, linan mellan Stockholm och Köpenhamn, ska vara genomförd i mitten av januari medan hela det nordiska nätet uppgraderas senare under året.

Sedan återstår att se när även bredbandsoperatörerna satsar på liknande snabba nät.

Fakta

Det nordiska datanätet Nordunet öppnades 1988 och hanterade då dataflöden på 64 kbit/s.

Hastigheten har uppgraderats stegvis och fick 2006 kapacitet på 10 Gbit/s mellan de nordiska huvudstäderna. Under nästa år är det 100 Gbit/s som gäller med start på sträckan Stockholm–Köpenhamn. Uppgraderingen av nätet genomförs av Alcatel-Lucent.

En vanlig modell för kommunikation mellan stora forskningsanläggningar och avancerade videokonferenssystem är att använda privata optiska nät. Fördelen med det är att man slipper dela datatrafik.