Apache protesterar mot Oracles kontroll av Java, genom att hoppa av från den viktiga styrkommittén för Java inom organisationen JCP, Java Community Process. Det är JCP som styr utvecklingen av Java.

Apache kritiserar Oracles agerande för att på kommersiella grunder blanda sig i och förändra den tidigare öppna styrningen av ekosystemet kring Java.

Kritiken gäller bland annat att införandet av nya Javastandarder inte längre är en öppen process, utan allt oftare utgår från slutna specifikationer som måste licensieras enligt utfärdarens villkor.

I veckan godkändes specifikationerna för Java SE 7 och Java SE 8. Apache uppger sig även vara berett att hoppa av från den exekutiva kommitté som hanterar Java, Java EC, om den ger Java 7 grönt ljus och om Oracle inte lyfter sina restriktioner för mjukvaran Java Technology Compatibility Kit, Tck. Apache använder Tck för att testa hur väl dess egen Javavariant Harmony fungerar. Restriktionerna förbjuder bland annat användning av öppen källkoden på mobila plattformar.

Inom Apache finns mer än hundra öppen källkodsprojekt som använder eller stöder Java i någon form, inklusive Apache Tomcat, Ant, Geronimo och Velocity. Organisationen har inte uppgivit hur den avser att arbeta vidare med Harmony.