I förra veckan samlades Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Icann, i Colobia för att bland annat ta beslut om huruvida fler generiska toppdomäner ska godkännas.

Generiska toppdomäner är domänamn som inte är landsdomäner och består av minst tre bokstäver. I dag finns till exemepel .com, .biz och .edu. En mängd grupperingar är redan nu redo att ansöka om tillstånd så fort det blir möjligt, bland dem finns till exempel .africa, .artist och .berlin.

Men beslutet blev uppksjutet. Governmental Advisory Committee, GAC, som är Icanns rådgivande kommitté, pekade ut ett antal områden som behöver diskuteras vidare. Bland annat handlar det om varumärkesskydd, ekonomisk påverkan, skadligt beteende, geografiska namn och hur rotzonen klarar de många adresserna. Innan mötet startade hade även amerikanska handelsdepartementet riktat skarp kritik mot Icann vad gäller den ekonomiska analysen. Handelsdepartementet menade att analysen inte var komplett.

Nu planerar Icann ettt ytterligare möte i februari med GAC, för att prata igenom de utpekade problemområdena.

Peter Forsman är registraransvarig på Punkt SE som ansvarar för den svenska toppdomänen. Han är orolig för vad som kommer hända om de generiska toppdomänerna utökas.

– Jag tror att det kommer att bli vilda västern. Redan i dag är det för rörigt på många plan och det här kommer inte att underlätta det hela. Dels kommer det att bli lukrativt för vissa stora registratörer och dels kommer de större varumärkena få jobba mycket för att försvara sina befintliga domäner, säger han och betonar att det är hans privata åsikt och inte är Punkt SEs officiella ståndpunkt.

Peter Forsman tror också att många kommer att tjäna pengar på felklick. Till exempel kommer .cpm, som är snarlik .com, att vara eftertraktad.

Dessutom är det osäkert vad som kommer att hända när de nya toppdomänerna ska samsas med de befintliga i rotzonen.

– Man vet inte vad som kommer att hända, om de befintliga kommer att drabbas av någon typ av dilemma, om det nuvarande antalet toppdomäner dubblas eller tripplas.